Bc. Jitka Chaloupková, DiS.

Funkce:referent - správa majetku
Detail funkce:zajišťování majetkové správy (nájmy zahrádek, evidence majetku města a inventarizace)
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 412
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru -> referent - správa majetku
E-mail:chaloupkova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 306
Mobilní telefon: +420 777 363 605