Mgr. Lenka Krejčová

Funkce:vedoucí odboru
Detail funkce:plní příslušné úkoly stanovené v organizačním řádu pro vedoucí odboru, koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních záležitostech (matrik, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků), výpisy z Informačního systému Czech Point), výkon agendy matriky narození a manželství
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 205
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru
E-mail:krejcova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 309
Mobilní telefon: +420 777 363 606
Řeší tyto životní situace: