Ing. Jan Vlček, MSc.

Funkce:místostarosta
Detail funkce:oblast energetiky, vodovodů, kanalizací, vše včetně souvisejících investic a finanční kontroling
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 402
Pracovní zařazení:starosta -> místostarosta
E-mail:vlcek@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 344
Mobilní telefon: +420 732 183 512