Marek Svoboda

Funkce:informatik, referent správy osobních údajů
Detail funkce:vytváří a spravuje počítačovou síť úřadu, technologického centra, včetně pravidelného zálohování dat a jejich ukládání na bezpečném místě, komplexně se stará o informační technologie (HW, SW, databáze) včetně komplexního informačního systému GINIS a dalšího programového vybavení jednotlivých odborů, poskytuje pomoc uživatelům počítačové sítě a zajišťuje pro ně školení, v případě potřeby metodicky a technicky napomáhá zaměstnancům příspěvkových organizací zřízených městem a také zaměstnancům obcí a jejich příspěvkovým organizacím ve správním obvodu, včetně správy hostovaných spisových služeb, spravuje Helpdesk a internetové stránky města, sleduje vývoj v oblasti informačních systémů, informačních a komunikačních technologií a navrhuje opatření k jejich nákupu a modernizaci na úřadu, zajišťuje smlouvy s dodavateli techniky a programového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu, komplexně pečuje o komunikační techniku úřadu, poskytuje odbornou pomoc v oblasti informačních a komunikačních technologií organizačním složkám a právnickým osobám, které založila nebo zřídila obec, stará se o ochranu osobních údajů v rámci vymezené působnosti dle nařízení EU 2016/679
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 219
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor kancelář úřadu -> Oddělení informačních technologií -> vedoucí oddělení informačních technologií -> informatik, referent správy osobních údajů
E-mail:svoboda@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 327
Mobilní telefon: +420 777 307 294