Ester Veselovská, DiS.

Funkce:referent - správa majetku
Detail funkce:zajišťování majetkové správy (pronájmy pozemků, sálu KD Podlesí), zajišťování správy budov ve vlastnictví města (revize, opravy, údržba), vedení spisů pohledávek předaných k vymáhání, přihlašování pohledávek města do dražeb a insolvenčních řízení
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 413
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru -> referent - správa majetku
E-mail:veselovska@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 369
Mobilní telefon: +420 601 156 736