Ing. Moris Réman

Funkce:vedoucí oddělení investičního
Detail funkce:zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu, technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 302B
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor investiční -> Oddělení investiční -> vedoucí oddělení investičního
E-mail:reman@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 316
Mobilní telefon: +420 725 952 121