Ing. David Ševčík

Funkce:referent - územní plánování
Detail funkce:vydávání závazných stanovisek dle §96b, vydávání vyjádření, stanovisek a územně plánovacích informací dle §21 odst.(1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 305
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor investiční -> Oddělení územního plánování a technické infrastruktury -> vedoucí oddělení územního plánování a technické infrastruktury -> referent - územní plánování
E-mail:sevcik@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 325
Mobilní telefon: +420 725 952 127