Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 392

Nepříznivá sociální situace jedince nebo rodiny a její řešení

Sociální poradenství se zaměřuje na možnost řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Občané s trvalým bydlištěm na území ČR a s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze.
 • Občané států Evropské unie.
 • Osoby bez trvalého pobytu na území ČR.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.
  • Bc. Taťána Sojková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 214
 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.
  • Mgr. Aneta Štěpánková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 215
 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.
  • Mgr. Olga Jirovská
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 215

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady související s řešením konkrétní životní situace občana 

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.  

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Taťána Sojková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 29.12.2017

Datum poslední aktualizace: 3.10.2022

load