Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání řidičského průkazu, udělení (rozšíření) řidičského oprávnění

• o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění řidičského žadatel žádá u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého obvyklého bydliště na území České republiky (obvyklé bydliště – trvalý pobyt, u osoby, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, je to místo kde daná osoba pobývá 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb), a to na základě žádosti o řidičské oprávnění
• žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu. Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění
• žadatel o řidičské oprávnění se dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá o udělení řidičského oprávnění. Pracovník příslušného úřadu vytiskne žádost o udělení řidičského oprávnění ze systému registru řidičů
• žadatel k žádosti o udělení řidičského oprávnění dále dokládá náležitosti stanovené v § 92 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., kterými jsou
- platný doklad totožnosti
- doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců
- doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele na území České republiky
- čestné prohlášení žadatele (např. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného v jiném členském státě, nebyl jiným členským státem uložen zákaz řízení motorových vozidel apod.)
- doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 – vztahuje se k rozšíření řidičského oprávnění (např. pro rozšíření řidičského oprávnění o skupinu C musí být daná osoba již držitelem řidičského oprávnění skupiny B, což je schopna prokázat platným řidičským průkazem s uvedením řidičského oprávnění skupiny B)
- foto se nepředkládá, ale pořizuje se na místě
• na řízení o udělení řidičského oprávnění se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, které je, po splnění veškerých zákonem stanovených podmínek, ukončeno vydáním řidičského průkazu
• pokud jsou splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydává se v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20 dnů
• řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
• vydání řidičského průkazu je zpoplatněné správním poplatkem ve výši 200,- Kč
• právní postup vyřízení žádosti o udělení řidičského oprávnění je stanoven:
Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb ., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

Podmínky a postup řešení:

žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu.  Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

žadatel o řidičské oprávnění se dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá o udělení řidičského oprávnění. Pracovník příslušného úřadu vytiskne žádost o udělení řidičského oprávnění ze systému registru řidičů

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění řidičského žadatel žádá u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého obvyklého bydliště na území České republiky (obvyklé bydliště – trvalý pobyt, u osoby, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, je to místo kde daná osoba pobývá 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb), a to na základě žádosti o řidičské oprávnění 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • S pracovníky odboru dopravy - ; registr řidičů - Jitka Křivanová,tel:541 422 332, Dana Stražovská, tel 541 422 334
  Přízemí, dveře č 105 a 106
  • Iveta Váňová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 105
  • Dana Babincová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 105

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

žadatel k žádosti o udělení řidičského oprávnění dále dokládá náležitosti stanovené v § 92 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., kterými jsou:

 • platný doklad totožnosti
 • doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele na území České republiky
 • čestné prohlášení žadatele (např. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného v jiném členském státě, nebyl jiným členským státem uložen zákaz řízení motorových vozidel apod.)
 • doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 – vztahuje se k rozšíření řidičského oprávnění (např. pro rozšíření řidičského oprávnění o skupinu C musí být daná osoba již držitelem řidičského oprávnění skupiny B, což je schopna prokázat platným řidičským průkazem s uvedením řidičského oprávnění skupiny B)
 • foto se nepředkládá, ale pořizuje se na místě

Formuláře:

 • žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu. Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění

Správní a jiné poplatky:

vydání řidičského průkazu je zpoplatněné správním poplatkem ve výši 200,- Kč 

Lhůty pro vyřízení:

pokud jsou splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydává se v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20 dnů 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Právní postup vyřízení žádosti o udělení řidičského oprávnění je stanoven zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb ., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: místo neobsazeno

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 24.2.2011

Datum poslední aktualizace: 26.3.2019

load