Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 2089

Podmínky vzniku živnosti

Podmínky a postup řešení:

  • všeobecné podmínky,  které podnikatel musí být splněny vždy a po celou dobu podnikatelské činnosti
    • plná svéprávnost
    • bezúhonnost
  • zvláštní podmínky (odborná způsobilost) jsou stanoveny pouze pro přílohové živnosti (řemeslné, vázané a většina koncesovaných)

Překážky provozování živnosti 

  • u podnikatele při ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi, ale i po celou dobu provozování živnosti nesmí trvat překážka provozování živnosti dle ustanovení § 8 živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

 živnosti ohlašovací

živnosti koncesované

Proč a kdy ustanovit odpovědného zástupce?
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti, za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

Odpovědného zástupce musí ustanovit podnikatel fyzická osoba, pokud nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - tj. odbornou způsobilost a podnikatel právnická osoba je povinen ustanovit odpovědného zástupce vždy pokud je vyžadováno splnění zvláštních podmínek - odborná způsobilost.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Lenka Blechtová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 14.4.2021

Datum poslední aktualizace: 30.9.2022

load