Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 722

Platba za odpady

Aktuální informace potřebné pro platbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „MP za KO“) naleznete na adrese www.kurim.cz/odpad

Podmínky a postup řešení:

Aktuální informace potřebné pro platbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „MP za KO“) naleznete na adrese www.kurim.cz/odpad.
Na výše uvedeném odkazu jsou umístěny také přiznání k MP za KO ke splnění ohlašovací povinnosti pro vlastníky nemovitosti a cizince (formát pdf) a webový formulář oznámení o platbě za komunální odpad pro společného zástupce, který hradí MP za KO za více osob jednou platbou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 osobně, poštou

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

    • Ing. Martina Hamerníková
      budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 411

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Cizinci dokládají průkaz o povolení k pobytu. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: referent - místní poplatky

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jitka Burešová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2021

Datum poslední aktualizace: 30.9.2022

load