Potřebuji si vyřídit

Platba za odpady

Aktuální informace potřebné pro platbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „MP za KO“) naleznete na adrese www.kurim.cz/odpad

Platba za psa – přihlášení psa

Místní poplatek ze psů je dlouhodobě zavedený poplatek, který má především regulační charakter. Je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 6/2019, stanoví sazbu místního poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, sankce, úlevy a osvobození.
 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load