Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 333

Kód životní situace: OMP03

Přechod nájmu bytu

Úmrtí nájemce bytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

žadatel, případně jeho zástupce - osoba starší 18 let

Podmínky a postup řešení:

podání příslušné žádosti o osvědčení přechodu nájmu bytu, podmínky stanoví občanský zákoník č. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

    • Alena Janoušková
      budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 412

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

požadované doklady jsou vždy uvedeny na příslušné žádosti, není vyloučeno doplnění dalších

Správní a jiné poplatky:

za ověření podpisu

Lhůty pro vyřízení:

dle termínů zasedání rady města

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jana Viktorinová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 14.3.2017

Datum poslední aktualizace: 30.9.2022

load