Jak vyřídit

Podnájem bytu

Jako nájemce bytu jedu např. dlouhodobě pracovat mimo místo trvalého pobytu

Pronájem nebytových prostor

NEBYTOVÝ PROSTOR je prostor, který byl kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu takto schválen.

Přechod nájmu bytu

Úmrtí nájemce bytu

Výměna bytu

sociální nebo ekonomické důvody

Žádost o byt

Nemám vlastní byt, bydlím na ubytovně, nemám kde bydlet
load