Potřebuji si vyřídit

Po odnětí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů

- žádost o vrácení ŘO po odnětí ze zdravotních důvodů podává žadatel osobně

- ŽÁDOST LZE PODAT POUZE NA MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM OBECNÍM ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ!

- žadatel dokládá:
1) platný doklad totožnosti
2) žádost o vrácení řidičského oprávnění
3) lékařský posudek od praktického lékaře, který nesmí být ke dni podání žádost o vrácení ŘO starší 30 dnů
4) pokud u rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění uplynuly více než 3 roky od jeho nabytí právní moci, musí žadatel doložit také odbornou způsobilost (autoškolu)

Po pozbytí řidičského oprávnění (po zákazu řízení motorových vozidel, vybodování se)

- žádost o vrácení ŘO po pozbytí ŘO nebo vybodování se podává osoba, která ŘO pozbyla

- ŽÁDOST LZE PODAT POUZE NA MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM OBECNÍM ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ!!

- žadatel dokládá:
1) platný doklad totožnosti
2) žádost o vrácení řidičského oprávnění
3) posudek od dopravního psychologa (dokládá pokud mu byl trest uložen soudem, pokud mu byl správní trest uložen správním orgánem na dobu alespoň 6-ti měsíců nebo se vybodoval)
4) odbornou způsobilost (autoškolu) včetně lékařského posudku (dokládá pokud u rozhodnutí o pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok od nabytí jeho právní moci, u vybodování vždy)
 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load