Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla

Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla
Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Registrace se týká vozidla, jeho provozování, případně nakládání s ním.
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba). Tato osoba je povinna podat žádost do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.
Podmínky a postup řešení:
Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Zánik silničního vozidla

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru vozidel na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, bylo-li silniční vozidlo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí, nebo bylo-li vozidlo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě.

Zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití

Týká se vozidla již registrovaného a vyřazeného (v depozitu)
Trvá-li doba vyřazení z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vozidla povinen po uplynutí této doby neodkladně oznámit obecnímu úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účel jeho využití

Změna údajů v registru vozidel

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla, a nejedná se o změnu vlastníka nebo provozovatele.
load