Potřebuji si vyřídit

CHCI STAVĚT, REKONSTRUOVAT

Vzhledem k rozsahu a složitosti dané problematiky nelze poskytnout úplný a vyčerpávající návod pro všechny druhy staveb a jejich možné umístění v území. Tento materiál popisuje pouze všeobecný postup v předmětné životní situaci. První kroky každého, kdo má jakýkoliv stavební záměr, by měly vést na místně příslušný stavební úřad, kde obdrží podrobné informace platné pro jeho konkrétní stavbu.

Památková péče

Památková péče (působnost – všechny obce správního obvodu) - žádost dle formulářů na internetových stránkách města Kuřimi :
(Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění)
Ing. J. Lekešová, tel. 541 422 314

Vyjádření k existenci sítí

Vytvořit žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí v územní působnosti ORP Kuřim lze prostřednictvím webové aplikace. Takto vytvořené žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load