Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od lesa

Souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od lesa vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku, kde má předmětná stavba stát, stavebník se souhlasem vlastníka pozemku, statutární zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Podáním žádosti na Městském úřadě v Kuřim, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim. O souhlas se stavbou ve vzdálenosti do 50 m od lesa se žádá před vydáním územního rozhodnutí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Městském úřadě Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, pro katastrální území: Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Ing. Josef Chylík, referent oddělení životního prostředí
  v úřední dny Po + St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Pá 7:30 – 11:00
  v ostatní dny (Út, Čt, Pá) po předchozí telefonické domluvě, tel. č. 541 422 342

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost
 • mapa širších územních vztahů
 • snímek s katastrální mapy s vyznačeným zájmovým územím
 • soupis pozemků určených k plnění funkcí lesa („lesních pozemků“) ve vzdálenosti do 50 m od stavby
 • výpis z katastru nemovitostí na lesní pozemky do 50 m od stavby
 • vyjádření vlastníků lesních pozemků do 50 m od stavby ke stavbě
 • soupis pozemků na kterých má být stavba realizována
 • vyjádření odborného lesního hospodáře dotčených lesních pozemků

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od doručení žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění

Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Josef Chylík

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.6.2022

Datum poslední aktualizace: 16.6.2022

Upřesnění a poznámky:


 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load