Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Komplexní vyjádření

Souhrnné vyjádření odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního prostředí ke stavebnímu a územnímu řízení z hlediska složkových zákonů na úseku životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), popř. zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Předložení žádosti včetně podkladů uvedených na formuláři.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Městském úřadě Kuřim, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí pro katastrální území:
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Ing. Linda Franková, referentka oddělení životního prostředí
    v úřední dny Po + St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Pá 7:30 – 11:00
    v ostatní dny (Út, Čt) po předchozí telefonické domluvě, tel. č. 541 422 343

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost o komplexní vyjádření.
Přílohy dle žádosti (viz. formulář).
V případě zastupování stavebníka plnou moc.

Správní a jiné poplatky:

Správní a jiné poplatky nejsou nestanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Dle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění.

Opravné prostředky:

Vyjádření není rozhodnutí ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat. Současně nenahrazuje právní akty vydávané jednotlivými orgány ochrany životního prostředí uvedené shora v tomto vyjádření. Jakékoliv změny v tomto záměru budou opět předloženy k posouzení odboru stavebnímu a životního prostředí, oddělení životního prostředí Městského úřadu Kuřim.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Linda Franková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.6.2022

Datum poslední aktualizace: 16.6.2022

Upřesnění a poznámky:


 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load