Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

K odstranění stavby a k terénním úpravám vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko; ke změně dokončené stavby vydává ORP vyjádření.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická oprávněná k podnikání nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) nebo zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty vydává závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona Ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona se dle § 146 odst. 3 písm. b) vydává z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty vyjádření.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost na formuláři lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Městském úřadě Kuřim, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí pro katastrální území:
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Michaela Filková, DiS., referentka oddělení životního prostředí
    v úřední dny Po + St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Pá 7:30 – 11:00
    v ostatní dny (Út, Čt) po předchozí telefonické domluvě, tel. č. 541 422 343

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady, projektovou dokumentaci, plnou moc v případě zastupování.


Správní a jiné poplatky:

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od doručení žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Opravné prostředky:

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Michaela Filková, DiS.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.6.2022

Datum poslední aktualizace: 16.6.2022

Upřesnění a poznámky:


 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load