Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Lze být potrestán za přestupek nebo připsat body, abych o tom nevěděl?

Pokutu či body lze „obdržet“ pouze po uložení pokuty příkazem na místě nebo správním řízení na základě uloženého příkazu nebo rozhodnutí o přestupku. Jediným případem, kdy můžete dostat pokutu a následně tedy i body bez Vaší účasti na řízení, je situace, kdy nepřebíráte poštu (obsílky, rozhodnutí) a věc je projednána ve Vaši nepřítomnosti. Nepřebírání pošty není řešením, naopak, řízení lze podle správního řádu provést s využitím tzv. fikce doručení, i když si obviněný poštu nepřebírá! Pokud si přebírá obviněný z přestupku řádně poštu, možné to není. Za přestupek lze dostat pokutu i body pouze v případě, že byl viník uznán z přestupku vinným. Uznat vinným z přestupku a uložit mu za tento správní trest či body lze pouze příkazem na místě, kterému musí být obviněný přítomen a se správním trestem pokutou souhlasit, ať již na místě při jednání s policistou, či následně na úřadu nebo ve správním řízení. Uložit správní trest pokutu či body na úřadě lze pouze rozhodnutím, či tzv. příkazem, což je vlastně též forma rozhodnutí. Oboje se musí zaslat obviněnému do vlastních rukou! Pokud si obviněný nevyzvedává řádně poštu, může nastat situace, že správní orgán doručí obviněnému (rozhodnutí o přestupku) tzv. náhradním doručením. Zákon stanoví, že pokud si účastník správního řízení nepřevezme v místě trvalého pobytu, či na adrese jiné, kterou uvedl správnímu orgánu, doručovanou písemnost v úložní době, pak je 10 den úložní doby doručeno, i když si účastník tuto písemnost nepřevzal (tzv. „fikce doručení“). V takovém případě může být tímto způsobem doručeno i samotné rozhodnutí o přestupku. To je jediná situace, jak by mohlo dojít k tomu, že někdo je trestán a jsou mu uloženy body, ačkoliv se o tom přímo nedozvěděl. Nikdy však nemůže dojít k tomu, že by někoho vyfotila automatická kamera měřící rychlost, a tento člověk za to dostal uděleny body bez toho, že by s ním bylo vedeno správní řízení nebo uložena pokuta příkazem na místě!!!

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení přestupků a agendy autoškol

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Marian Folvarčík

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.11.2017

Datum poslední aktualizace: 13.11.2017

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load