Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nesouhlasím na místě s blokovou pokutou? Je to výhodné?

Většinu přestupků lze vyřešit buď pokutou příkazem na místě, nebo ve správním řízení na úřadě. Pokuta příkazem na místě je zpravidla nižší než pokuta ukládaná ve správním řízení. Pokud souhlasíte se svým přestupkem a je Vám nabídnuta pokuta příkazem na místě, je výhodné takové řešení přijmout. Pokud jste však přesvědčen o své nevině, nikdo Vás nemůže nutit pokutu příkazem na místě zaplatit a o přestupku se povede klasické správní řízení. Uložení pokuty příkazem na místě je jeden ze způsobů konečného vyřešení přestupku. Aby bylo možné pokutu příkazem na místě uložit, musí být přestupek spolehlivě zjištěn a obviněný z přestupku s tímto postupem musí souhlasit. Pokud se obviněný domnívá, že přestupek, který mu byl sdělen policistou, nespáchal, věc nelze řešit pokutou příkazem na místě, policista sepíše o přestupku oznámení, které zpravidla nechá obviněnému podepsat a umožní mu do něj se k přestupku vyjádřit (není povinností, ale je vhodné uvést důvody nesouhlasu). Dále přestupek postoupí správnímu orgánu k dalšímu vyřízení. Správní orgán přestupek posoudí a rozhodne o něm. V případě, že je přestupek obviněnému ve správním řízení prokázán, bývá správní trest ze zákona zpravidla vyšší než je sazba pokuty příkazem na místě, a obviněnému je navíc ze zákona uložena povinnost zaplatit náklady správního řízení.
Jednoduše řečeno, pokud se dopustím přestupku, který je zřejmý a jasný (nedovolené stání, překročení rychlosti apod.), je pro mě výhodnější ho vyřídit zaplacením pokuty příkazem na místě, což mi ušetří peníze, ale i čas.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení přestupků a agendy autoškol

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Marian Folvarčík

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.11.2017

Datum poslední aktualizace: 13.11.2017

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load