Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Dále na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, dopouštění se přestupků či trestných činů, jsou uživateli návykových látek nebo mají jiné výchovné problémy), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu. V neposlední řadě je sociálně-právní ochrana dětí zaměřena na děti, na nichž byl spáchán trestný čin, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu. Zákon č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Dítě.
 • Rodič nebo jiná osoba odpovědna za výchovu dítěte.
 • Školy, zdravotnická zařízení a jiné orgány.
 • Fyzické a právnické osoby s tím, že každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucí z rodičovské odpovědnosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.
  • Bc. Taťána Sojková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 214
 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.
  • Mgr. Pavla Cikánková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 217
 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.
  • Mgr. Monika Vašková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 1. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 117
 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.
  • Mgr. Terezie Cebáková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 212
 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.
  • Bc. Barbora Zukalová, DiS.
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 213
 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.
  • Monika Jílková, DiS.
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 211

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz. 

Správní a jiné poplatky:

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně s výjimkou pobytu dítěte ve výchovně rekreačním táboře, pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a správy jmění dítěte.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Taťána Sojková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.10.2022

Datum poslední aktualizace: 11.10.2022

load