Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověřování matričních dokladů do ciziny

Jedná se o doklady vydané Matřičním úřadem Veverská Bítýška, který patří do správního obvodu MěÚ  Kuřim jako úřadu s rozšířenou působností, pro použití v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O ověření dokladu může požádat fyzická osoba.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ověřované doklady

  • rodné, úmrtní a oddací listy,

  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,

  • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize.

Žadatelé předloží doklady k ověření vydané matričním úřadem Veverská Bítýška na MěÚ  Kuřim, Jungmannova 968/75, 1. poschodí, matrika, dv.č. 205.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

    • Mgr. Lenka Krejčová
      budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 205

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • doklad k ověření

  • průkaz totožnosti fyzické osoby

Správní a jiné poplatky:

Za ověření výše uvedených dokladů se neplatí žádný správní poplatek.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Datum poslední aktualizace: 9.12.2021

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load