Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Úmrtí

Zápis o úmrtí a následné vydání úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který obdrží matriční úřad po úmrtí fyzické osoby od poskytovatele zdravotních služeb. Po předložení osobních dokladů zemřelého (občanský průkaz, rodný list, příp. oddací list) je vydán úmrtní list, který bude vypraviteli pohřbu zaslán do vlastních rukou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vypravitel pohřbu

Podmínky a postup řešení:

Předpokladem je předložení potřebných dokladů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou na matričním úřadu, případně můžete pověřit odevzdáním dokladů pohřební službu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Kuřim, odbor správních a vnitřních věcí, matrika vyřizuje úmrtí fyzické osoby ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim, tj. v katastrálním území obcí Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice a Rozdrojovice.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Kuřim, Odbor správních a vnitřních věcí, matrika úmrtí
  Úřední hodiny: pondělí a středa v době od 7.30 do 11.30 hod., odpoledne od 12.30 do 17.00 hod.
  • Zina Hlouchová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 204

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz zemřelého (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz o povolení k pobytu cizinců)
 • rodný list
 • oddací list v případě, že zemřelý byl ženatý (vdaná)
 • doklad o úhradě pohřebného

V případě osobního vyřízení úmrtního listu je třeba předložit také průkaz totožnosti vyřizující osoby.

Správní a jiné poplatky:

Při vydání prvopisu úmrtního listu se správní poplatek neplatí.

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad vydá úmrtní list do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Povinnost podání žádosti o nový občanský průkaz do patnácti pracovních dnů po převzetí úmrtního listu se týká pozůstalých manželů či partnerů, v jejichž občanském průkazu je rodinný stav uveden.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dále vyhláška č. 207/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 27.2.2019

Datum poslední aktualizace: 5.10.2022

load