Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 376

Vyhotovení zápisů o vydání matričních dokladů občanů ČR narozených, zemřelých v cizině a občanů, kteří uzavřeli manželství v cizině

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").
Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
- území cizího státu,
- zastupitelském úřadu ČR,
- lodi nebo v letadle mimo území ČR,
- místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:
- kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
- kapitánem letadla registrovaného v ČR,
- velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O zápis do zvláštní matriky může požádat:

 • v případě narození dítěte v cizině - rodič dítěte, který je státním občanem ČR,

 • v případě uzavření manželství v cizině - snoubenec, který je státním občanem ČR,

 • v případě úmrtí státního občana ČR v cizině - člen rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec), případně vypravovatel pohřbu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

 • zastupitelského úřadu ČR nebo

 • kteréhokoli matričního úřadu.

V Kuřimi lze požádat o zápis do zvláštní matriky na Městském úřadě Kuřim, Jungmannova 968/75, l. poschodí, vedoucí OSVV, matrika dv.č. 205.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Mgr. Lenka Krejčová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 205

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),

 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,

 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Formuláře:

 • Formuláře jsou k dispozici u úřadů, u nichž se tato situace řeší.

Správní a jiné poplatky:

 • za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí,

 • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30-60 dnů.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2019

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022

load