Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 371

Určení otcovství k nenarozenému, případně k narozenému dítěti

Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Prohlášení o určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti lze sepsat na Městském úřadu Kuřim, Jungamnnova 967/75, 1. poschodí, dveře č. 204 nebo č. 205

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Mgr. Lenka Krejčová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 205

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Co musí předložit rodiče dosud nenarozeného dítěte:

 • rodné listy,

 • občanské průkazy,

 • matka předloží těhotenský průkaz ,

 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu,

 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela.

Co musí předložit rodiče narozeného dítěte:

 • rodné listy,

 • občanské průkazy,

 • rodný list dítěte,

 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu,

 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela.

Aby mohlo být v obou případech určeno otcovství, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout více jak 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více jak 300 dní.

Formuláře:

 • Prohlášení o otcovství vyplní matrika za přítomnosti rodičů

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty pro vyřízení:

V případě, že jsou předloženy požadované doklady - IHNED

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Datum poslední aktualizace: 9.12.2021

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load