Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vystavení matričních dokladů

Matriční úřad Kuřim vede matriční knihy pro obce: Kuřim, Česká, Čebín, Lelekovice, Moravské Knínice, Jinačovice, Rozdrojovice

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 

Komu a za jakých podmínek

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům;

 • pro úřední potřebu státních orgánů, nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávních celků;

 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;

 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Podmínky a postup řešení:

 

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:

 • rodného listu při narození;

 • oddacího listu při uzavření manželství;

 • úmrtního listu při úmrtí;

a zašle jej oprávněné osobě do vlastních rukou s doručenkou, nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu, vám může matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.
  Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.
  • Mgr. Lenka Krejčová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 205
  • Zina Hlouchová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 204

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti;

 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců;

 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce,

 • případnou ústní či písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu.

Formuláře:

 • nejsou stanoveny žádné formuláře.

Správní a jiné poplatky:

 • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

 • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč v hotovosti

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.3.2019

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022

load