Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Narození

Narození, ke kterým došlo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim,vyřídí občané na MěÚ  Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, matrika, 1. poschodí, dveře číslo 205 , telefonní čísla : 541 422 309, 777 363 606.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Mgr. Lenka Krejčová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 205

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vyřízení rodného listu matka předloží:

 • provdaná matka: občanský průkaz svůj a manžela, oddací list ,

 • svobodná matka: občanský průkaz, rodný list, prohlášení o určení otcovství
  k nenarozenému dítěti,

 • rozvedená matka: občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu, popřípadě prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti,

 • ovdovělá matka: občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 

Určení otcovství k dítěti

V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství
pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně
od úmrtí manžela, uplynulo více než 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka oddací list. S matkou dítěte se dostaví i otec, který předloží občanský průkaz a rodný list. Pokud je jeden z rodičů nezletilý, lze určit otcovství k dítěti pouze před soudem.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Datum poslední aktualizace: 9.12.2021

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load