Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Paměťová karta řidiče

- žádost o vydání paměťové karty řidiče podává žadatel osobně
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

- žadatel dokládá:
1) platný doklad totožnosti
2) stávající řidičský průkaz
3) stávající paměťovou kartu řidiče (pokud již nějakou má)
4) cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště

- žádost o obnovu kartu beze změn lze podat nejdříve 2 měsíce před uplynutím platnosti stávající karty
- správní poplatek za vydání nové karty činí 700 Kč
- lhůta pro vyřízení nové karty činí 15 dnů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor dopravy

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 26.3.2019

Datum poslední aktualizace: 26.3.2019

load