Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 323

Ohlášení živnosti českou fyzickou osobou (dále jen: FO) a českou právnickou osobou (dále jen: PO)

živnosti ohlašovací jsou: řemeslné, vázané a volná

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

podnikatel (statutární zástupce) nebo jím zplnomocněná osoba (u plné moci není třeba ověřovat podpis)

Podmínky a postup řešení:

podmínky (musí splňovat FO, u PO odpovědný zástupce):

 • všeobecné:
  - dosažení věku 18 let
  - způsobilost k právním úkonům
  - bezúhonnost
 • zvláštní:
  - odborná způsobilost (je-li zákonem vyžadována - ; obecně: u živností ohlašovacích řemeslných a vázaných)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

ohlašovatel nebo jeho zmocněnec učiní podání

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

na kterémkoli obecním živnostenském úřadě (dále jen: OŽÚ) v ČR

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • s pracovníky registrace OŽÚ, v úřední dny příslušného OŽÚ nebo v náhradním termínu předem dohodnutém s pracovníkem OŽÚ
  • Ing. Lenka Blechtová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a k reglementovaným živnostem (řemeslná a vázaná živnost) doklad/-y prokazující odbornou způsobilost
 • doklad o tom, že PO vyla zřízena ( např. notářský zápis)
 • odpovědného zástupce (dále jen: OZ) nebo jeho doklady o odborné způsobilosti (originály nebo ověřené kopie) a prohlášení o souhlasu s ustanovením do funkce s ověřeným podpisem OZ

Formuláře:

 • ohlášení živnosti vypracuje pracovník OŽÚ elektronicky a vytiskne, podnikatel pak podání překontroluje a podepíše (ze zákona musí být ohlášení živnosti učiněno prostřednictvím tzv. Jednotného registračního formuláře - ; dále jen: JRF)
  - formuláře ke stažení naleznete na webových stránkách: http://www.mpo.cz/ (Úvodní stránka)
  - za předpokladu dobré znalosti živnostenského zákona lze provést ohlášení živnosti prostřednictvím CzechPOINTU nebo z domu pomocí tiskopisu JRF se zaručeným el. podpisem
  www.mpo.cz

Správní a jiné poplatky:

- ohlášení živnosti při vstupu do podnikání: 1.000,- Kč
- další ohlášení živnosti: 500,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

- do 5 dní (pokud je ohlášení bez závad)

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

- registrace podnikatele FO (PO jen v případě, že má zaměstnance) u Okresní správy sociálního zabezpečení Brno-venkov (Kounicova 14, Brno)
- registrace FO i PO u Finančního úřadu Brno-venkov (Příkop 8, Brno)
- registrace FO (PO jen v případě, že má zaměstnance) u příslušné zdravotní pojišťovny
- oznámení pracovního místa Úřadu práce Brno-venkov (Šujanovo nám. 3, Brno), pokud má podnikatel (FO i PO) zaměstnance Uvedené registrace lze učinit prostřednictvím OŽÚ v rámci elektronického podání nebo JRF formuláře.
- PO povinně zapisované do obchodního rejstříku (dále jen: OR)podat ve lhůtě 90 dní od převzetí výpisu ze živnostenského rejstříku návrh na zápis do OR

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Dotaz e-mailem, může být nejednoznačný, takže ani odpověď nemusí být přesná!

  trtilkova@radnice.kurim.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání(živnostenský zákon), v platném znění
  - nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění

Související předpisy:

 • - zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
  - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

Opravné prostředky:

- odvolání

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

- negativní rozhodnutí ve věci

Další informace:

 • - http://www.mpo.cz/ - sekce: Podpora podnikání - ; živnostenské podnikání - ; Průvodce živnostenským podnikáním
  http://www.mpo.cz/

Informace z jiných zdrojů:

 • • Businessinfo (businessinfo.cz)
  • Hospodářská komora (komora.cz)
  • CzechInvest (czechinvest.org)
  • CzechTrade (czechtrade.cz)
  • Informační server pro podporu podnikání a regionální rozvoj (regio.cz)
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR (využití prostředků poskytnutých České republice z fondů EU) (crr.cz)
  Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (socr.cz)

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Alena Trtílková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.8.2010

Datum poslední aktualizace: 14.4.2021

Upřesnění a poznámky:

máte-li pochybnosti o podmínkách vstupu do podnikání, zatelefonujte na číslo 541422348, kde Vám rádi poskytneme dopřesňující informace nebo nás navštivte osobně na OŽÚ v Kuřimi, dv. č. 312, 2.patro; je to vhodnější než dotaz e-mailem, který může být nejednoznačný, takže ani odpověď nebude přesná

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load