Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o byt

Nemám vlastní byt, bydlím na ubytovně, nemám kde bydlet

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

žadatel, případně jeho zástupce - osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, výhodou trvalý pobyt v Kuřimi delší než 5 let

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

podat příslušnou žádost na předtištěném formuláři (viz. web Města Kuřim)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

    • Alena Janoušková
      budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 412

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz

Správní a jiné poplatky:

  • 100,-   poplatek za potvrzení o bezdlužnosti - k výběrovému řízení

Lhůty pro vyřízení:

dle počtu volných bytů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jana Viktorinová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 14.3.2017

Datum poslední aktualizace: 30.9.2022

load