Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zprostředkování kontaktu s jiným občanem

Občan starší 15 let /kontaktující osoba/ může písemně požádat Ministerstvo vnitra s využitím základního registru obyvatel o zprostředkování kontaktu s jiným občanem /kontaktovaná osoba/.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

    • Zina Hlouchová
      budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 204

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V žádosti uvede kontaktující osoba jméno, příjmení, rodné příjmení, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě další kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě je třeba uvést takové údaje, aby ji bylo možno jednoznačně identifikovat. Kontaktující osoba může v žádosti uvést, že se jedná o osobu blízkou. Podpis žadatele musí být na žádosti ověřen. Žádost je rovněž možno podat osobně na matričním úřadě, úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo Ministerstvu vnitra, občan je povinen prokázat svoji totožnost. V tomto případě povinnost ověření podpisu žadatele neplatí.

Pokud se kontaktovanou osobu nepodaří na základě zaslaných údajů identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území ČR, sdělí Ministerstvo vnitra tuto skutečnost kontaktující osobě. Pokud je v žádosti uvedeno, že se jedná o osobu blízkou, po ověření této skutečnosti sdělí Ministerstvo vnitra kontaktované osobě rovněž údaj o datu, místu a okrese nebo státu případného úmrtí kontaktované osoby.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za zprostředkování kontaktu je nutno uhradit zároveň s podáním žádosti správní poplatek 500,- Kč, v případě, že se kontaktovanou osobu nepodaří z výše uvedených důvodů identifikovat, se správní poplatek kontaktující osobě nevrací.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • kontaktovaná osoba

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2011

Datum poslední aktualizace: 6.12.2022

load