Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Změna údajů v registru vozidel
Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů zapisovaných v registru vozidel a v dokladech vozidla (POZOR: nejedná se o přihlášení vozidla do registru vozidel).
Jedná se o tyto nejčastější registrační změny:
- odhlášení vozidla na jiného provozovatele nebo vlastníka,
- změna trvalého pobytu,
- zápis nebo zrušení zástavního práva,
- dědictví,
- výměna registrační značky,
- výmaz výrobního čísla motoru,
- vystavení duplikátu Osvědčení o registraci vozidla část I,
- změna barvy,
- zápis spojovacího zařízení,
- dočasné vyřazení vozidla z provozu a jeho ukončení,
- trvalé vyřazení vozidla z provozu
Žádost o změnu podá oprávněná osoba k jednání což je vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba). Tato osoba je povinna podat žádost do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.
Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Ohlášení změn musí být provedeno do 10 pracovních dnů po nastalé změně.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou žádost o zapsání změny v registru vozidel

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim - ; registr vozidel - ; přízemí dveře č. 101 a 102
  • Jitka Jonášová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Miroslav Režný
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Helena Šinkorová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

předložte: vyplněnou a podepsanou žádost o zápis změn údajů, doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas, ...), originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel), technický průkaz vozidla (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV), doklad o pojištění vozidla.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Formu úhrady stanovuje příslušný úřad.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost je možno vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění (poslední novela 226/2006 Sb.)

Opravné prostředky:

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Eventuální sankce by mohla být uložena podle zákona č. 200/1990 Sb.

Nejčastější dotazy:

 • Je vyznačení a výmaz zástavního práva také považován za změnu údajů v registru vozidel ?
  Ano, vyznačení a výmaz zástavního práva se provádí obdobně.

Další informace:

 • Stránky Ministerstva dopravy

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: místo neobsazeno

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 22.2.2011

Datum poslední aktualizace: 15.2.2022

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load