Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla

Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla
Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Registrace se týká vozidla, jeho provozování, případně nakládání s ním.
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba). Tato osoba je povinna podat žádost do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.
Podmínky a postup řešení:
Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Tiskopisy jsou k dispozici na odboru dopravy Městského úřadu Kuřim

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim - ; registr vozidel - ; přízemí dveře č. 101 a 102
  • Jitka Jonášová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Miroslav Režný
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Helena Kosková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: doklad totožnosti, doklad o pojištění vozidla, technický průkaz vozidla (je-li k dispozici) nebo C.O.C list (Prohlášení o shodě).

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • zmocněnec, leasingová společnost, věřitel

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, (poslední novela 226/2006 Sb.)

Opravné prostředky:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny

Další informace:

 • Ministerstvo dopravy - odbor schvalování vozidel a předpisů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 22.2.2011

Datum poslední aktualizace: 28.2.2023

load