Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.
Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla může provést fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla musí být provedeno do 10 pracovních dnů po jeho změně.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim - ; registr vozidel - ; přízemí dveře č. 101 a 102
  • Jitka Jonášová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Miroslav Režný
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Helena Kosková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas, ...), technický průkaz vozidla (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV), doklad o pojištění vozidla, doklad o evidenční kontrole z STK.

Formuláře:

 • Žádost o zápis změn údajů je volně k dispozici na odboru dopravy

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,)

Opravné prostředky:

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Eventuální sankce by mohla být uložena podle zákona o přestupcích.

Nejčastější dotazy:

 • Je nutné učinit akt odhlášení na nového provozovatele nebo vlastníka ?
  ANO. Je to nutné s ohledem na § 11 a § 12 zákona č. 56/2001 Sb.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 24.2.2011

Datum poslední aktualizace: 30.9.2022

Upřesnění a poznámky:

V případě dědictví za zesnulého jedná dědic a přihlášení vozidla na osobu dědice je bez správního poplatku. Vozidlo lze rovněž odhlásit na osobu, která nemá v České republice pobyt. Potom je i příslušnost úřadu k registraci cizince řízena podle příslušností původního vlastníka, který odhlášení podává.

load