Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna vlastníka nebo provozovatele u registrovaného vozidla

Týká se vozidla již registrovaného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je dosavadní vlastník, nový vlastník, případně nový provozovatel vozidla. Jednat může i osoba vlastníkem nebo provozovatelem vozidla písemně zmocněná.

Plná moc musí být podepsána úředně ověřeným podpisem.


Podmínky a postup řešení:

Společná žádost dosavadního a nového vlastníka (nebo provozovatele, není-li totožný s vlastníkem), a splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o zápis směny vlastníka, nebo provozovatele silničního vozidla podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě přechodu vlastnického práva (dědictví, zúžení SJM) je nutné doložit doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu – originál usnesení s vyznačením nabytí právní moci.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Jitka Jonášová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Miroslav Režný
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Helena Kosková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále - občanský průkaz
 • technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o pojištění vozidla (zelená karta)
 • protokol o evidenční kontrole, který není starší jednoho roku

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výše poplatku:

 • motocykl do 50 cm3 300 Kč
 • motocykl nad 50 cm3 500 Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800 Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500 Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:


 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Miloslav Kučka, MBA

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 3.11.2022

Datum poslední aktualizace: 28.2.2023

load