Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky, vydání nového dokladu k vozidlu z důvodu ztráty, poškození, odcizení, zničení

Týká se vozidla již registrovaného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osobou oprávněnou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla. Jednat může i osoba vlastníkem nebo provozovatelem vozidla písemně zmocněná.

Podmínky a postup řešení:

V případě ztráty, zničení a odcizení registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla je nutné neprodleně oznámit tuto skutečnost a požádat o vydání nového dokladu nebo registrační značky příslušný úřad, který vede registr vozidel.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Jitka Jonášová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Miroslav Režný
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Helena Kosková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále - občanský průkaz
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (pokud se jedná o ztrátu RZ)
 • protokol od Policie ČR - v případě odcizení dokladu nebo registrační značky
 • poškozený technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, registrační značku odevzdá vlastník nebo provozovatel spolu se žádostí
 • tabulky registrační značky, které nebyly ztraceny, odcizeny nebo zničeny, odevzdá spolu se žádostí

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkami 16, 26 zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.
Výše poplatku:

 • vydání osvědčení o registraci vozidla 500 Kč
 • vydání technický průkaz vozidla 500 Kč
 • vydání tabulky registrační značky za 1 ks 200 Kč
 • zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Policie České republiky v případě odcizení. Dále například zmocněnec nebo leasingová společnost.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:


 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Miloslav Kučka, MBA

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 3.11.2022

Datum poslední aktualizace: 28.2.2023

load