Nové na webu

27.09.2019

Informace nejen pro rodiče

S účinností od 1. 10. 2019 budou na Okresním soudu Brno-venkov řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí, který spočívá ve spolupráci soudu s dalšími institucemi za účelem pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především vzájemnou DOHODOU rodičů. Dohoda rodičů, je-li v nejlepším zájmu dítěte, má přednost před rozhodnutím soudu.Více informací zde: Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
Více
novější1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 71 starší
load