Veřejné zakázky - Obec Rozdrojovice

„Nástavba základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště II.“

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:490147
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P14V00000002
Datum uveřejnění:18.6.2014
Lhůta pro odevzdání nabídky:23.7.2014 v 14:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:Otevřené řízení
Stav řízení:Veřejná zakázka byla zrušena
Oznámení zveřejnil:Daniel Stráský
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

4.1.  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, přičemž zakázka je rozdělena na dílčí plnění (nikoliv části zakázky podle § 98), která jsou definována takto:

4.1.1. „Nástavba základní školy Rozdrojovice“ řeší změnu stávajícího objektu občanské vybavenosti staré budovy školy a nově vybudované jedné třídy mateřské školy v samostatné budově zvýšením kapacity stávající základní a mateřské školy v centru obce Rozdrojovice. Předmětem tohoto dílčího plnění je úprava přízemního objektu ZŠ na dvoupodlažní, nově je navržena přístavba nového vstupu pro oddělení MŠ a nově je řešeno i propojení školy se sousedícími objekty mateřské školy a sportovní haly, která je druhým dílčím plněním této veřejné zakázky.

4.1.2. „Multifunkční hřiště“ tvoří výstavba sportovní haly a její propojení s budovou základní školy. Sportovní hala je určená pro potřeby základní školy a školky, sportovní klub, amatérské sportovce a pro pořádání kulturních akcí pro děti. Hala bude přizpůsobena především pro sporty jako volejbal, nohejbal popřípadě badminton nebo sporty v rámci hodin tělesné výchovy - běh, vybíjená, atletické cvičení.

4.2.  Realizace obou dílčích plnění zakázky proběhne v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby:

4.2.1. Projektová dokumentace pro dílčí plnění Nástavba byla zpracována pod názvem „Nástavba základní školy Rozdrojovice“, stupeň PDPS, zpracovaný Ing. Arch. Josefem Borkovcem, autorizovaným architektem, ve smyslu PD DSP, tvoří nedílnou přílohu zadávací dokumentace. PD PDPS zohledňuje podmínky uvedené ve stavebních povoleních.

4.2.2. Projektová dokumentace pro dílčí plnění Multifunkční hřiště byla zpracována pod názvem „Novostavba multifunkční haly“, stupeň PDPS, zpracovaný společností BV-Dex, s.r.o., se sídlem Vranovská 21, 61400 Brno, ve smyslu PD DSP, tvoří nedílnou přílohu zadávací dokumentace. PD PDPS zohledňuje podmínky uvedené ve stavebních povoleních.

4.3.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je: 

4.3.1. „Nástavba základní školy Rozdrojovice“: 15 100 688,- Kč

4.3.2. „Multifunkční hřiště“: 20 135 548,- Kč 

 
28.3.2013 17:05:56 - aktualizováno 1.4.2015 10:46:59 | přečteno 13417x | ernest

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load