Aktuality z města

JGZ 1309n

Komunitní plánování sociálních služeb

Dne 20. ledna 2015 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi 4. komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 – 2017.

 

3.2.2015 19:15:54 - aktualizováno 17.2.2015 21:43:34 | přečteno 927x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
elektromer

Odečty elektroměrů

E.ON Česká republika, a.s. oznamuje, že ve dnech od 4. února – 4. března 2015 budou v Kuřimi prováděny řádné odečty stavů elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Taktéž budou odečítány i elektroměry jiných energetických společností.


3.2.2015 19:14:45 - aktualizováno 17.2.2015 21:43:15 | přečteno 1142x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
MUKurim

Standardy sociálně právní ochrany dětí

Standardy Sociálně právní ochrany dětí (SPOD), jsou závazná pravidla, požadavky a měřítka chování lidí v procesech a postupech týkajících se sociálně právní ochrany dětí. Představují společnou dohodu o průběhu procesů či chování lidí s cílem sladění či zaručení jejich určitých stejných vlastností, stejného chování či stejného způsobu řízení a jednání

26.1.2015 21:14:54 - aktualizováno 17.2.2015 21:43:02 | přečteno 909x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
DSC 0129

Beseda s občany sídliště Popkova

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat na diskusi s vedením města Kuřimi, která se koná v úterý 17. února od 18:30 hodin v novém sále Klubu Kotelna na ulici Popkova 1012 (pod městskou knihovnou). Cílem našeho setkání je probrat témata sídliště Popkova (parkování, nový sál Klubu Kotelna, dětské hřiště, veřejná prostranství a zeleň apod.) a zároveň zodpovědět otázky týkající se dalších, celoměstských témat, o něž budete mít zájem. Těšíme se na Vás a Vaše podněty. Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města, a PaedDr. David Holman, místostarosta města.

16.2.2015 0:03:03 | přečteno 629x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
Masopus

Kuřimský masopust 14. 2.

V letošním roce se organizace programu masopustu ujaly dámy z Kuřimského dámského klubu (KUDAK) a ty se rozhodly, že nám předvedou opravdovou masopustní tradici, včetně průvodu masek městem a večerní masopustní veselice. Společně tedy město Kuřim a dámy z KUDAKu zvou všechny občany na průvod masek, který začíná krátce po jedné hodině odpoledne u Wellness Kuřim, i na večerní zábavu v Kulturním domě, kde je pro příchozí v maskách zvýhodněné vstupné. K tanci bude hrát živá hudba a těšit se můžete na tombolu i soutěž o nejlepší masku. Tradiční zabijačka a stánky s občerstvením budou od 10 do 17 hodin na náměstí 1. května. Takže nezapomeňte, v sobotu 14. února je v Kuřimi opravdový masopust, který pořádá Kuřimský dámský klub za podpory města Kuřimi.


9.2.2015 0:20:32 - aktualizováno 10.2.2015 14:28:40 | přečteno 1094x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
Clipboard01

Veřejné projednání - Městská sportovní hala Kuřim

Město Kuřim zve občany města Kuřimi k veřejnému projednání projektu Městská sportovní hala Kuřim, které se uskuteční v pondělí 9. února od 18 hodin v sálu Klubu Kotelna u Městské knihovny na ulici Popkova 1012.


23.1.2015 15:31:02 - aktualizováno 9.2.2015 10:01:40 | přečteno 1537x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
Clipboard01

Kuřimský magazín leden 2015 - 3

V novém vydání Kuřimského magazínu uvidíte reportáže: Nové tablety pro zastupitele, Socha sv. Jana Nepomuckého, Zateplení ZŠ Jungmannova, Regiontour 2015, Úspěch kuřimských šachistů a Kuřimská knihovna 2.díl.


26.1.2015 21:18:01 - aktualizováno 6.2.2015 9:35:17 | přečteno 887x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
DSC 8837

Uzavření ZŠ Jungmannova 29. 1. - 4. 2. 2015

Základní škola Jungmannova bude ve dnech 29. ledna až 4. února 2015 z rozhodnutí ředitele školy uzavřena a to včetně školní družiny. Důvodem je narůstající počet respiračních potíží, nachlazení a chřipky u žáků.

27.1.2015 15:38:49 - aktualizováno 3.2.2015 19:22:25 | přečteno 2799x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
rozhlas

Porucha městského rozhlasu

Z důvodu technické závady nefunguje v současné době městský rozhlas. Závada by měla být do týdne odstraněna. Děkujeme tímto občanům za pochopení.

26.1.2015 17:38:05 - aktualizováno 26.1.2015 21:18:25 | přečteno 1155x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
Clipboard01

Kanalizace Hybešova - zahájení prací

Tento týden budou zahájeny stavební práce na vybudování oddílného systému kanalizace v ulici Hybešova v Kuřimi. V počátku stavby budou provedeny kvůli napojení na stávající dešťovou a splaškovou kanalizaci výkopové práce v ulici Tyršova. V ulici Tyršova proto dojde k omezení dopravy, kdy bude v době překopu v místě křižovatky s ulicí Hybešovou svedena doprava vždy do jednoho pruhu a řízena semafory. Dojde také k odstranění některých stávajících dřevin. V průběhu prací bude ulice Hybešova, od křižovatky s ulicí Tyršovou až po železniční trať, zcela uzavřena pro individuální dopravu. Dopravní obsluze a občanům, bydlícím v rekonstruované ulici, bude příjezd k jednotlivým rodinným domům umožněn. Předpokládaná doba stavby by neměla překročit osm měsíců.

 

13.1.2015 21:15:38 - aktualizováno 26.1.2015 17:38:41 | přečteno 1997x | Bc. Soňa Šmahelová | Celý článek
 
load