Mapa webu

Město Kuřim - Úvodní strana
 Potřebuji vyřídit
  Jak vyřídit
  Rezervace termínu
   Monitor obsazení přepážek
  Hlášení závad
  Vyhledat kontakt
  Úřední hodiny
  Formuláře
   Odbor dopravy
   Odbor správní a vnitřních věcí
   Odbor stavební a životního prostředí
   Odbor sociálních věcí a prevence
   Odbor obecní živnostenský úřad
   Odbor majetkoprávní
   Odbor finanční
   Odbor kancelář úřadu
   Odbor investiční
  Nakládání s odpady
   Informace k platbě za komunální odpad
   Žádost o zapůjčení nádoby na bioodpad
   Další informace
  Sociální služby a pomoc
   Děti a rodina
   INFORMACE PRO DĚTI
   Informace nejen pro rodiče
   Standardy sociálně-právní ochrany dětí
   Centrum sociálních služeb Kuřim
   Tísňová péče
   Prorodinná politika
   Komunitní plán sociálních služeb
   Pravidla financování sociálních služeb 2023-2024
   Family Point Kuřim
   Nepojistné dávky – Úřad práce ČR
   Úřad práce Kuřim, Bezručova čtvrť 844/5
   Pojistné dávky - Česká správa sociálního zabezpečení
   Formuláře Ministerstva práce a sociálních věc
  Dotace z rozpočtu města
   Dotace pro kulturu
   Dotace pro sport
   Individuální dotace
   Archiv dotací pro kulturu
   Archiv dotací pro sport
  Přehled poplatků
   Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   Správní poplatky - odbor dopravy
   Správní poplatky - odbor obecní živnostenský úřad
   Správní poplatky - odbor správní a vnitřních věcí
   Správní poplatky - odbor majetkoprávní
   Správní poplatky - odbor stavební a životního prostředí
  Czech POINT
  Elektronická podatelna
  Vzdělávání
   Veřejná projednávání ke školství
   SOŠ a SOU Kuřim
   ZŠ Kuřim Jungmannova
   ZŠ Kuřim Tyršova
   ZŠ a MŠ Moravské Knínice
   MŠ Kuřim
   Miniškolka Julinka
   ZUŠ Kuřim
   DDM - dům dětí a mládeže
   Junák - svaz skautů a skautek
   Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z.s.
   Centrum speciálně pedagogické podpory Kouzelen.
   Seznam školských zařízení
   Historie kuřimských škol
  Doprava
   Aktuality v dopravě
   Situace na silnicích
   Jízdní řády pro Kuřim a okolí
   Vyhledání spojení, plány linek, poloha vozidel
   Užitečné informace pro uživatele veřejné dopravy
   Proč využívat veřejnou dopravu
   Tipy na výlety veřejnou dopravou
   Trocha teorie o veřejné dopravě
   Pasport dopravního značení
   Rychlostní komunikace R43
  Ztráty a nálezy
  Poskytování informací dle zákona
   Informace k poskytování informací
   Výroční zprávy
   Archiv podaných žádostí
    Žádosti podané r. 2023
    Žádosti podané r. 2022
    Žádosti podané r. 2021
    Žádosti podané r. 2020
    Žádosti podané r. 2019
    Žádosti podané r. 2018
    Žádosti podané r. 2017
    Žádosti podané r. 2016
    Žádosti podané r. 2015
    Žádosti podané r. 2014
 Zajímá mě
  Co ve městě stavíme?
   Investiční akce 2023
    DROBNÉ INVESTICE
    TECHNICKÁ POMOC
    STUDIE A PROJEKTY
    VODOMĚRY A NAVRTÁVKY
    OPRAVY V BYTECH
    WELLNESS KUŘIM – DROBNÉ INVESTICE
    REKONSTRUKCE BUDOVY MĚÚ
    PROGRAM PODPORY SPORTOVNÍ ČINNOSTI
    PROGRAM PODPORY KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
    VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI
    OPRAVY KOMUNIKACÍ
    OPRAVY KANALIZACE
    HW a SW
    CYKLOSTEZKA KUŘIM - LIPŮVKA
    PROGRAM NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY
    VO UL. NA VYHLÍDCE, MÁNESOVA
    Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace
    MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE
    Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká
    PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮ
    Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386
    REKONSTRUKCE NÁM. OSVOBOZENÍ
    DOPRAVNÍ TERMINÁL KUŘIM
    VO MALÁ ČESKÁ, POD ZÁRUBOU, BLANENSKÁ
    Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška
    SENIOR TAXI
    PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA
    Most přes Kuřimku na ul. U Rybníka
    AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ZÁMECKÁ (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínice)
    Zasedací místnost MÚ
    PŘESTAVBA BÝVALÉ KOTELNY NA ULICI JUNGMANNOVA
    PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ
    RADARY VČETNĚ SW PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL
    Program EFEKT - revitalizace VO
    ULICE LEGIONÁŘSKÁ – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, chodníky, parkování, zeleň
    REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU BEZRUČOVA č. p. 838-847
    SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA – DÍLY ZA SV. JANEM
    PREFA - MOST
    Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba
    Centrum sociálních služeb - úpravy stávající budovy
    Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená
    Revitalizace parku Nádražní
    Adaptační strategie změny klimatu
    Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna
    Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor
    Rozšíření hřbitova
    Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR) na ul. Blanenská
    Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu
    Rekonstrukce ulice Zborovská
    Autobusové zastávky \"U Prefy\"
    ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa
    Vánoční výzdoba města
    Rekonstrukce ulice Jungmannova
    Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká
    Bezpečnostní boxy na jízdní kola
    Generel dopravy
    Program Energie na provoz sportovišť
    Společenské a kulturní centrum - fotovoltaický systém
    Obnova vodojemu II/1
    Revitalizace sídliště Nádražní
    Revitalizace sídliště Brněnská
    Revitalizace sídliště Na Královkách
    Revitalizace hřiště Brněnská
    Komunikace propoje ul. Červenáčková - Tleskačova
    Wellness Kuřim - klimatizace sportovní hala
    Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem
    Tréninkové hřiště pro hasičský sport
    Wellness Kuřim - rozšíření o vitální svět
    Pořízení studie ZŠ v prostoru Záhoří
    Oprava kanalizace Sv. Čecha
    Humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
    Sdílená kola
    Rozšíření kamerového systému
    Kotelna MěÚ
    Cyklostezka Kuřim - Medlánky
    Modernizace stravovacího provozu ZŠT
    Naučná stezka Pod Zárubou Horka
    Nákup pozemků INVESTATE Alfa
    Změna č. 5 Územního plánu Kuřim
    Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Sv. Čecha
    Koncesní řízení pro výběr provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací
    Obnova válečného krytu na ul. Nádražní
    Parkovací místa na ulici Školní
    Měřící stanice emisí ČHMU
    Obnova zpomalovacích prahů na ul. U Stadionu
    Služebna městské policie - chlazení HW vybavení
    Radnice Kuřim - výměna a doplnění nouzového osvětlení
    Pravidelná obnova vybavení MU - 15ks nových PC sestav
    Obnova dosluhujícího kopírovacího barevného zařízení MU
    Okružní křižovatka Tišnovská
    Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - výměna centrálního zdroje tepla a systém nuceného větrání
   Investiční akce 2022
    DROBNÉ INVESTICE
    TECHNICKÁ POMOC
    STUDIE A PROJEKTY
    VODOMĚRY A NAVRTÁVKY
    OPRAVY V BYTECH
    WELLNESS KUŘIM - drobné investice
    Rekonstrukce budovy MěÚ
    PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI
    PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
    VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI
    Opravy komunikací ve městě
    Opravy kanalizace
    MěÚ - VYBAVENÍ HW a SW
    Rekonstrukce ulice se SÚS JmK: Legionářská
    Cyklostezka Kuřim Lipůvka
    PROGRAM NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY
    Veřejné osvětlení v ul. Na Vyhlídce, Mánesova
    Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za domy Bezručova č.p.838-847
    Vodojem II/2 - rekonstrukce 2. etapa
    Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovní
    Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká
    PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮM
    Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386
    Rekonstrukce nám. Osvobození
    Dopravní terminál Kuřim
    Veřejné osvětlení - Malá Česká, Pod Zárubou (u mostu) a Blanenská (u ul. K AMP)
    Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška
    SENIOR TAXI
    Parkoviště Bezručova (u KD)
    Autobusové zastávky Zámecká (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínic
    Retenční nádrž (Srpek/Wolkerova)
    Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova
    PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ
    Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel
    Program EFEKT - revitalizace VO
    Legionářská ul. - rekon. ulič. prostoru, chodníky, parkování, zeleň
    Rekonstrukce uličního prostoru vnitroblok Bezručova č.p.838-847
    Sportovně rekreační plocha - Díly za sv.J.
    Prefa most
    Nákup sbírky \"Historie Kuřimi\"
    Příspěvek ZŠ Tyršova - venkovní žaluzie do tělocvičny
    CSSK - nástavba a přístavba
    CSSK - úprava stávající budovy
    Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená
    Revitalizace parku Nádražní
    Adaptační strategie změny klimatu
    Individuální dotace SOŠ a SOU - oprava zámku
    Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova
    Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna
    Společenské a kulturní centrum - systém chlazení
    Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor
    Rozšíření hřbitova
    Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR) na ul. Blanenská
    Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu
    Nízkoprahové centrum na Jungmannova 950
    Rekonstrukce ulice Zborovská
    Autobusové zastávky \"U Prefy\"
    ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa
    Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského
    Příspěvek MŠ Kuřim - rekonstrukce střechy MŠ Brněnská
    Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně, hřiště a prostranství školy
    Vánoční výzdoba města
    Rekonstrukce ulice Jungmannova
    Sportovně rekreační plocha a park - Zámecká
    Bezpečnostní boxy pro jízdní kola
    VO Cyklostezka Kuřim - Moravské Knínice
    Generel dopravy
    Studie přístavby ZŠ Komenského
    Program Energie na provoz sportovišť
    Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi
    Společenské a kulturní centrum - fotovoltaický systém
    Obnova vodojemu II/1
    Revitalizace sídliště Nádražní
    Revitalizace sídliště Brněnská
    Revitalizace sídliště Na Královkách
    Revitalizace hřiště Brněnská
    Komunikace propoje ul. Červenáčková - Tleskačova
    ZŠ Tyršova, nové odborné učebny na Komenského
    ZŠ Tyršova, nové odborné učebny a letní třídy na budově Tyršova
    Nákup hasičské cisterny pro JSDH
    Nákup dopravního automobilu pro JSDH
    Wellness Kuřim - klimatizace sportovní hala
    Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem
    Tréninkové hřiště pro hasičský sport
    Nákup pozemků od firmy Hlaváč Group a.s.
    Wellness Kuřim - rozšíření o vitální svět
    Změna č. 4 Územního plánu Kuřim
    Pořízení studie ZŠ v prostoru Záhoří
    Oprava kanalizace Sv. Čecha
    Humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
    Sdílená kola
    Rozšíření kamerového systému
   Investiční akce 2021
    DROBNÉ INVESTICE
    TECHNICKÁ POMOC
    STUDIE A PROJEKTY
    VODOMĚRY A NAVRTÁVKY
    OPRAVY V BYTECH
    WELLNESS KUŘIM - drobné investice
    Most přes Kuřimku na ul. Komenského
    Zastávka Díly (zastávka ve směru od Brna)
    Rekonstrukce budovy MěÚ
    PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI
    PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
    VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI
    Opravy komunikací ve městě
    Opravy kanalizace
    MěÚ - VYBAVENÍ HW a SW
    Rekonstrukce ulice se SÚS JmK: Legionářská
    CYKLOSTEZKA KUŘIM - LIPŮVKA
    PROGRAM NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY
    DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - SPORTOVNÍ AREÁL
    Rekonstrukce ul. Zahradní (uliční prostor - komunikace, chodníky, parkování, zeleň, zpevněná plocha
    Veřejné osvětlení v ul. Na Vyhlídce, Mánesova
    Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za domy Bezručova č.p.838-847
    Vodojem II - rekonstrukce 2. etapa
    Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru
    Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovní
    Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká
    PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮM
    Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386
    Rekonstrukce nám. Osvobození
    Dopravní terminál Kuřim
    Úprava veřejného prostranství Nádražní (klub seniorů)
    Veřejné osvětlení - Malá Česká, Pod Zárubou (u mostu) a Blanenská (u ul. K AMP)
    Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška
    SENIOR TAXI
    Parkoviště Bezručova (u KD)
    Autobusové zastávky Zámecká (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínic
    Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova
    PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ
    Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel
    Program EFEKT - revitalizace VO 2021
    Legionářská ul. - rekon. ulič. prostoru, chodníky, parkování, zeleň
    Rekonstrukce uličního prostoru vnitroblok Bezručova č.p.838-847
    Sportovně rekreační plocha - Díly za sv.J.
    Prefa most
    Nákup zásahového vozidla pro JSDH
    Nákup sbírky \"Historie Kuřimi\"
    Příspěvek ZŠ Tyršova - venkovní žaluzie do tělocvičny
    Rozšíření ZUŠ - studie
    Wellness Kuřim - Rekonstrukce vzduchotechniky
    Vypořádání pozemků v lokalitě Díly za Sv. Jánem
    Výkup pozemků - Ing. Janík
    CSSK - nástavba a přístavba
    CSSK - úprava stávající budovy
    Parkoviště Brněnská
    Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená
    Revitalizace parku Nádražní
    Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska
    Finanční příspěvek pro SPŠ a SOU
    Oprava dešťové kanalizace Brněnská
    Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova
    Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna
    Společenské a kulturní centrum - systém chlazení
    Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor
    Rozšíření hřbitova o kolumbária
    Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR) na ul. Blanenská
    Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu
    Nízkoprahové centrum na Jungmannova 950
    Rekonstrukce ulice Zborovská
    Autobusové zastávky \"U Prefy\"
    ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa
    Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského
    Příspěvek MŠ Kuřim - rekonstrukce střechy MŠ Brněnská
    Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně a prostranství školy
    Vánoční výzdoba města
    Rekonstrukce ulice U Stadiónu
    Rekonstrukce ulice Na Královkách
    Rekonstrukce ulice Sv. Čecha
    Rekonstrukce ulice Školní
    Rekonstrukce ulice Jungmannova
    Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká
   Investiční akce 2020
    Zázemí pro Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů U20
    HW-SW
    Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská
    Cyklostezka Kuřim - Lipůvka
    Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři
    Dopravní řešení - sportovní areál
    Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace
    Rekonstrukce ul. Zahradní
    VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova
    Vodojem II - rekonstrukce 2. etapa
    Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru
    Městský stadion Kuřim - rekonstrukce
    Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká
    ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - III.etapa
    Příspěvek na městskou dopravu seniorů
    Opravy kanalizace
    Opravy komunikací ve městě
    Výkupy pozemků pod komunikacemi
    Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky
    Drobné investice
    Technická pomoc
    Studie a projekty
    Vodoměry a navrtávky
    Opravy v bytech
    Wellness Kuřim - drobné investice
    Společenské a kulturní centrum v Kuřimi
    Městská sportovní hala
    Most přes Kuřimku - Komenského
    Zastávka Díly
    Rekonstrukce budovy MěÚ
    Program podpory sportovní činnosti
    Program podpory kulturní a spolkové činnosti
    Rekonstrukce silnice II/386
    Rekonstrukce nám. Osvobození
    Směna pozemků u Lidlu
    Cyklostezka Kuřim Lipůvka - vratka příspěvku Lipůvky
    Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru
    Rekonstrukce komunikace vnitroblok Bezručova č.p.838-847
    Sportovně rekreační plocha - Díly za sv.Jánem
    SOŠ a SOU dotace - oprava chodníků a ploch nádvoří
    Prefa - most
    Nákup zásahového vozidla pro SDH
    Kanalizace Luční / Úvoz
    Nákup sbírky \"Historie Kuřimi\"
    Příspěvek ZŠ Tyršova - venkovní žaluzie do tělocvičny
    Příspěvek ZŠ Jungmannova - zelené střechy
    Příspěvek ZŠ Tyršova - rekonstrukce zahrad v přírodním stylu
    Rozšíření ZUŠ - studie
    Dotace Římskokatolická farnost - opravy objektu fary
    Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel
    Klimatizace v budově radnice
    Klub seniorů Kuřim
    Dopravní terminál Kuřim
    Úprava veřejného prostranství Nádražní
    VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská
    Multifunkční hřiště mezi sportovní a zimním stadionem
    Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova
    Zpřístupnění štoly pod Zárubou
    Senior taxi
    Rekonstrukce letního koupaliště
    Parkoviště Bezručova
    Most přes Kuřimku na ul. U Rybníka
    Autobusové zastávky Zámecká
    Zasedací místnost MěÚ
    Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova
    Program na podporu využívání městských sportovišť
    Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska
   Investiční akce 2019
    DROBNÉ INVESTICE
    TECHNICKÁ POMOC
    STUDIE A PROJEKTY
    BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - OPRAVY
    VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI
    KOMUNIKACE - OPRAVY
    KANALIZACE - OPRAVY
    VODOMĚRY A NAVRTÁVKY
    MěÚ - VYBAVENÍ HW a SW
    Nákup telefonní ústředny MěÚ
    MěÚ - implementace GDPR
    Rekonstrukce střelnice
    WELLNESS KUŘIM - INVESTICE A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
    Rekonstrukce letního koupaliště - I.etapa (dětské brouzdaliště vč.bazénové technologie, objekt rychl
    Společ. a kulturní centrum v Kuřimi - stavba, interiér, gastro, digit. kino a stavební úpravy okolí
    Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386
    Rekonstrukce nám. Osvobození
    Parkoviště Bezručova (u KD)
    Most přes Kuřimku na ul. Komenského
    Most přes Kuřimku na ul. U Rybníka
    Zastávka Díly (zastávka ve směru od Brna)
    Dopravní terminál Kuřim
    Autobusové zastávky Zámecká - u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínice
    Úprava veřejného prostranství a odstavné plochy před Nádražní 1261 (klub seniorů)
    Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace
    Rekonstrukce ulice Legionářská - vodovod, kanalizace, autobusová zastávka Školní a další (v souvislo
    Vodojem II - rekonstrukce 2. etapa
    Úvoz - rekonstrukce vodovodu
    Úvoz - rekonstrukce komunikace vč. VO
    Veřejné osvětlení v ul. Na Vyhlídce, Mánesova
    Veřejné osvětlení - Malá Česká, Pod Zárubou (u mostu) a Blanenská (u ul. K AMP)
    Městská sportovní hala v Kuřimi
    Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu)
    Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovní
    Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem
    Zasedací místnost MÚ - rekonstrukce
    ÚP přesun oprava prostoru na nám. Osvobození
    Pokračování oprav v budově MěÚ
    Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova (pro potřeby MěÚ)
    Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ
    Dovybavení varovného a výstražného systému města
    Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa
    ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - III.etapa
    Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1225
    Park Havlíčkova
    Sadové úpravy kruhových křižovatek Blanenská, Tyršova
    Cyklostezka Kuřim - Lipůvka
    Cyklostezka Kuřim - Lipůvka (část dotace pro obec Lipůvka)
    Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška (Mikroregion Kuřimka) - úsek financovaný městem Kuřim vč. výkup
    Rekonstrukce objektu bývalé kotelny na ul. Zahradní - klubovna pro seniory
    PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮM
    PŘÍSPĚVEK NA SENIOR TAXI
    PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI
    PROGRAM NA PODPORU TRENÉRŮ A VEDOUCÍCH KULTURNÍCH KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE
    PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ
    PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
    VO Pod Zárubou II
    Zpřístupnění štoly pod Zárubou
    Nová klimatizace na budovu a do kanceláří MU
    Elektronická úřední deska
    Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel
    ZUŠ klimatizace budovy
    Zámek dotace - oprava fasády
    Farnost dotace - oprava zdi
    Kynologický klub - dar
    Nákup pozemku Podlesí - budoucí R43 nadúrovňová křižovatka
    Směna pozemků u OD Lidl
    Program EFEKT 2019 - revitalizace VO
   Investiční akce 2018
    KANALIZACE - OPRAVY
    Implementace GDPR - SW
    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim - do
    MěÚ - VYBAVENÍ HW a SW
    VODOMĚRY A NAVRTÁVKY
    KOMUNIKACE - OPRAVY
    VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI
    BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - OPRAVY
    STUDIE A PROJEKTY
    Nákup telefonní ústředny MěÚ
    Nákup multifunkčních kopírek MěÚ - 2 ks
    WELLNESS KUŘIM - INVESTICE A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
    Dětské brouzdaliště - letní koupaliště - projekt a stavba
    Společ. a kulturní centrum v Kuřimi - stavba, interiér, gastro, digit. kino a stavební úpravy okolí
    Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386 - projekt
    Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození a zahájení projekční přípravy
    Parkoviště Bezručova č.p. 839 - 1116 - projekt a stavba
    Okružní křižovatka Podlesí - stavba
    TECHNICKÁ POMOC
    PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
    PROGRAM NA PODPORU TRENÉRŮ A VEDOUCÍCH KULTURNÍCH KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE
    PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI
    PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮM
    Rekonstrukce objektu bývalé kotelny na ul. Zahradní - klubovna pro seniory - projekt a stavba
    Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška (Mikroregion Kuřimka) - příprava úseku financovaného městem Kuř
    Cyklostezka Kuřim - Lipůvka
    Park Havlíčkova - projekt a stavba
    Rekonstrukce ulice Legionářská - vodovod, kanalizace, autobusová zastávka Školní a další úpravy ulič
    Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace
    Zahradní ul. - rekonstrukce uličního prostoru - projekt
    Úpravy veřejného prostranství a odstavné plochy před Nádražní 1261 - projekt a stavba
    Dopravní terminál Kuřim - projekt
    Zpomalovací prahy v ul. U Stadionu - stavba
    Zastávka Díly (zastávka ve směru od Brna) - stavba
    Most přes Kuřimku na ul. Komenského - stavba
    DROBNÉ INVESTICE
    Hasičská zbrojnice - nový nábytek
    Přemístění skladovacího dvora z ul. Havlíčkova do lokality nad TOS - stavba
    Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1225
    ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - stavba (III.etapa)
    Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova - stavba
    Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za domy Bezručova č.p. 839-847 - projekt
    Vodojem II - rekonstrukce armaturní komory a technologie - stavba
    Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru - projekt a stavba
    Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce uličního prostoru - pr
    Areálová kanalizace Wellness Kuřim - oprava
    Veřejné osvětlení v ul. Na Vyhlídce, Mánesova - projekt a stavba
    Rekonstrukce veřejného osvětlení - Malá Česká, Pod Zárubou (u mostu) a Blanenská (u ul. K AMP) - pro
    Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt
    ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - stavba (II.etapa)
    Společenství vlastníků Kuřim 845-847, se sídlem Bezručova čtvrť 845/3. 664 34 Kuřiim - dotace
    Městská sportovní hala v Kuřimi - stavba
    Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. nové trafostanice - projekt a stavba
    Rekonstrukce stadionu - stavba
    Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovního areálu - projekt
    Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem - projekt
    Rekonstrukce střelnice - stavba
    Pokračování oprav v budově MěÚ a klimatizace v kancelářích MěÚ
    Zabezpečovací zařízení MěÚ
    Modernizace a rozšíření sítě varovného předpovědního a výstražného systému
    Pořízení fotokabiny MěÚ - řidičské průkazy
    Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi
    Půjčka MAS Brána Brněnska
    Zpřístupnění a zabezpečení levé štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou
    Kuřim, ul. Pod Zárubou II. - stavební úprava prodloužení veřejného osvětlení, připojení štoly na zdr
   Investiční akce 2017
    DROBNÉ INVESTICE
    Plavenky pro děti ZŠ a MŠ
    Protierozní zatravňovací pásy s výsadbou doprovodné zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí
    PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTÍ
    PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
    VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI
    KOMUNIKACE – OPRAVY
    KANALIZACE – OPRAVY
    HW + SW
    Modernizace a rozšíření sítě varovného předpovědního a výstražného systému
    Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi
    ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – novostavba
    Veřejné osvětlení v ul. Pod Vinohrady a Hybešova – projekt a stavba
    Parkoviště u křižovatky ulic U Stadionu a Jungmannova – stavba
    Veřejné osvětlení Luční – projekt + stavba
    Pokračování oprav v budově MěÚ
    Rekonstrukce stadionu - další etapa
    TECHNICKÁ POMOC
    STUDIE A PROJEKTY
    VODOMĚRY A NAVRTÁVKY
    BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – OPRAVY
    Wellness Kuřim - investice a technické zhodnocení
    Nákup médií na komoditní burze
    Úpravna vody pro sportovní areál a Wellness Kuřim – novostavba
    Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova
    Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – stavba
    Městská sportovní hala v Kuřimi – novostavba
    Okružní křižovatka Podlesí – novostavba
    Rekonstrukce ulic Tyršova, Tišnovská
    Most přes Kuřimku na ul. Komenského – novostavba
    Zastávka Díly (zastávka ve směru od Brna) – novostavba
    Demolice objektu ubytovny ADRIA
    Odkup pozemků pro komunikaci do sportovního areálu
    Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská – projekt
    Dopravní řešení ve sportovním areálu (podíl města) – stavba
    Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru – projekt
    Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace – projekt
    Tišnovská (za hřbitovem) - oprava kanalizace robotem
    Rekonstrukce střelnice – projekt a stavba
    Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál – projekt
    Výkupy pozemků pro cyklostezky: Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška, Cyklostezka Kuřim-Brno-Kníničky
    Prodloužení záruky na technologické centrum IBM na dalších 5 let: 1 400 000 Kč
    Stavební úpravy v budově ZŠ Komenského - úprava 1 třídy MŠ na třídu ZŠ – projekt a stavba
    Výměna světel v učebnách ZUŠ
    Rozšíření jídelny ZŠJ - zvýšení kapacity (podmíněno poskytnutím dotace) – projekt a stavba
    Investiční dotace města HZS JmK
    Kanalizační přípojka objektu Centra technických služeb – projekt
    Dar ve prospěch Junák – středisko Kuřim
    Vodojem II - rekonstrukce armaturní komory a technologie – projekt a stavba
    Hasičská zbrojnice - nábytek
    Okna objektu KD Podlesí – oprava
    Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova
    Úprava křižovatky Díly za sv.J. – stavba
    Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim – aktualizace
    Přemístění skladovacích prostor města z ulice Havlíčkova do lokality nad TOS a následná úprava veřej
    Sadové úpravy kruhových křižovatek Blanenská, Tyršova
    PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮM
    PROGRAM NA PODPORU TRENÉRŮ A VEDOUCÍCH KULTURNÍCH KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE
    Cyklostezka Kuřim-Lipůvka – novostavba
    Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - II. etapa
    Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace - projekt + realizace
    Zahradní ul. - rekonstrukce uličního prostoru - komunikace, chodníky, parkování, zeleň, zpevněná plo
    Veřejné osvětlení ul. Na Vyhlídce, Mánesova – projekt a stavba
    Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za \"obchoďákem\" – projekt
    Zabezpečovací zařízení MěÚ
   Investiční akce 2016
    Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova
    ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba
    Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - stavba
    Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - interiér
    Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - digitální projekce
    Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova
    Parkoviště Komenského - 14 kolmých stání
    Sanace suterénu MŠ Zborovská - realizace
    Zastávka Díly (nová zastávka ve směru od Brna) - realizace
    Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova - PD a stavba
    Rekonstrukce stadionu - další etapa
    Protierozní zatrav. pásy s výsadbou doprov.zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí
    Rekonstrukce komunikace a kanalizace Bezručova čtvrť a Na Zahrádkách
    Veřejné osvětlení - Pod Zárubou - PD a realizace
    Veřejné osvětlení - Pod Vinohrady - PD a realizace
    Pokračování oprav MěÚ (další patro - podlahy, archiv)
    Hasičská zbrojnice - rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí
    HW + SW (vč. ústředny)
    Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ
    Nákup médií na komoditní burze
    Opravy v obecních bytech
    Drobné investice
    Technická pomoc
    Studie a projekty
    Dovybavení varovného a výstražného systému města
    Program na podporu sportovní činnosti
    Program na podporu kulturní a spolkové činnosti
    Výkupy pozemků pod komunikacemi
    Vodoměry
    Komunikace - opravy
    Kanalizace - opravy
    Wellness - investice a tech. zhodnocení
    Úpravna vody pro sportovní areál a Wellness Kuřim
    Demolice objektu ubytovny ADRIA
    Sportovní hala Kuřim - PD a stavba
    Odkup pozemků pro komunikaci do sportovního areálu
    Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská - související investice města
    Okna objektu KD Podlesí
    Veřejné osvětlení Luční
    Veřejné osvětlení Jánská - spojnice s Rozdělovací
    Projekční příprava rekonstrukce kanalizace a vodovodu
    Opravy a zateplení MŠ Zborovská
    Rozšíření kolumbária na městském hřbitově
    Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova
    Most přes Kuřimku na ul. Komenského
    Bezpečná cesta ke škole na ul. Komenského
    Pořízení klimatizačních jednotek pro ZUŠ
    Okružní křižovatka Podlesí
    Revitalizace sídliště Na Loučkách - projekt
    Cyklostezka Kuřim - Lipůvka
    Autobusové zastávky \"U Prefy\" - PD pro stavební povolení
    Parkoviště u křižovatky ulic U Stadionu a Jungmannova
    Úprava křižovatky Díly za sv.J.
    Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim - aktualizace
    Vynětí ze ZPF za účelem přemístění skladovacích prostor z ul. Havlíčkova do lokality nad TOS
   Investiční akce 2015
    Bezbariérové zpřístupnění podchodu ŽST Kuřim
    Opravy objektu ZUŠ-chemická úprava fasády, stínící technika
    Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova
    Sanace suterénu MŠ Zborovská
    Zateplení hasičské zbrojnice a předláždění
    ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - novostavba
    Sportovní hala Kuřim - projekční příprava
    Společenské a kulturní centrum v Kuřimi
    Plán Územní systém ekologické stability
    Sportovní a rekreační plocha - Díly za Sv. J.
    Rekonstrukce ul. Tyršova – Tišnovská
    Oprava mostu Hybešova
    Most přes Kuřimku na ul. Komenského
    Parkoviště Komenského – 14 kolmých stání
    Okružní křižovatka Podlesí
    Rekonstrukce hřiště Kuřim - Podlesí – dodatečné práce
    Zastávka Díly (nová zastávka ve směru od Brna) – projekt
    Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova
    Přestavba kotelny Popkova na víceúčelový sál
    Parkoviště Popkova – 6 stání
    Rekonstrukce objektu kotelny Zahradní a využití pro sociální nebo zdravotnické služby - příprava zám
    Rekonstrukce stadionu
    Protierozní zatrav. pásy s výsadbou doprov. zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí
    Revitalizace toku a nivy Lučního potoka
    Revitalizace veřejné zeleně v Kuřimi
    Efektivní úřad Kuřim - soubor opatření
    Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi
    Veřejné osvětlení v ul. Pod Zárubou
    Veřejné osvětlení v ul. Pod Vinohrady - Hybešova
    Sociální ubytování - Tišnovská
    Oprava střechy školy na ul. Komenského
    Rekonstrukce bytu v ZŠ na ul. Komenského – 2 třídy školní družiny
    Pokračování oprav MěÚ (další patro - podlahy, archiv)
    HW + SW
    Technologické centrum
    Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ
    Nákup médií na komunitní burze
    Opravy v obecních bytech
    Drobné investice
    Technická pomoc
    Studie a projekty
    Mobilní tribuna
    Veřejný rozhlas – opravy
    Dar pro MŠ Česká
    Program na podporu sportovní činnosti
    Program na podporu kulturní a spolkové činnosti
    Výkupy pozemků pod komunikacemi
    Vodoměry
    Komunikace – opravy
    Kanalizace-opravy
    Wellness – investice a technické zhodnocení
    Oprava hasičského vozu
    Pořízení automobilů pro MěÚ
    Daň z převodu nemovitosti (prodej pozemku Walter + Fikar)
    Dotace KuřiMaTA - dotace na pronájem
  Hospodaření města
   Rozklikávací rozpočet města
   Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi
   Rok 2022
   Archiv rozpočtů
  Rozklikávací rozpočet
  Rozvoj města
   Platný strategický plán rozvoje města
   Archiv strategických plánů rozvoje města
    Strategický plán rozvoje města 2013
    Strategický plán rozvoje města 2006
    Zpráva o průběhu tvorby strategie rozvoje města, červen 2005
   Územní plánování obcí správního obvodu včetně Kuřimi
   Územně plánovací podklady
   Mapový portál města Kuřim
   Zásady územního rozvoje JMK
  Rada města (RM)
   Členové RM
   Starosta
    Životopis
   1. Místostarosta
   Místostarosta
   Tajemnice úřadu
   Archiv usnesení RM
   Archiv zápisů RM
    Zápisy RM 2023
    Zápisy RM 2022
    Zápisy RM 2021
    Zápisy RM 2020
    Zápisy RM 2019
    Zápisy RM 2018
    Zápisy RM 2017
    Zápisy RM 2016
    Zápisy RM 2015
    Zápisy RM 2014
    Zápisy RM 2013
    Zápisy RM 2012
    Zápisy RM 2011
    Zápisy RM 2010
   Materiály RM
   Jednací řád RM
   Komise RM
    Jednací řád komisí RM
    Zápisy z komise stavební
    Zápisy z komise pro životní prostředí
    Zápisy z komise dopravy
    Zápisy z komise školské
   Plán jednání RM a ZM 2023
   Smlouvy
  Zastupitelstvo města (ZM)
   Členové ZM
   Archiv usnesení ZM
   Archiv zápisů ZM
    Zápisy ZM 2023
    Zápisy ZM 2022
    Zápisy ZM 2021
    Zápisy ZM 2020
    Zápisy ZM 2019
    Zápisy ZM 2018
    Zápisy ZM 2017
    Zápisy ZM 2016
    Zápisy ZM 2015
    Zápisy ZM 2014
    Zápisy ZM 2013
    Zápisy ZM 2012
    Zápisy ZM 2011
    Zápisy ZM 2010
    Zápisy ZM 1993 - 2010
   Materiály ZM
   Videozáznamy z jednání ZM
   Jednací řád ZM
   Výbory ZM
    Jednací řád a statut výborů
    Kontrolní výbor
    Finanční výbor
    Výbor sportovní
    Výbor pro kulturu a spolkový život
   Plán jednání RM a ZM 2023
   Koaliční smlouva
  Právní předpisy města
   Vyhlášky
   Nařízení
   Směrnice a pravidla
  Mapový portál
   Pořadí zimní údržby
   Investiční akce ve městě
   Současné i historické ortofotomapy města
   Volební okrsky a volební místa ve městě
   Pocitová mapa města
   Úřední deska nad mapou
   Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku
   Kuřim Kdysi a dnes - historické a současné fotografie města
   Vývoj stavu lesů na území správního obvodu Kuřim
   Pokryv území z programu Copernicus
   Infračervené snímky města Kuřim
   Mapa míst separovaného odpadu
  Úřední deska
  Volná místa
   Volná místa na MěÚ
   Volná místa ostatní
  Volby
   Volba prezidenta republiky 2023
   Achiv - proběhlé volby
    Volby do Senátu Parlamentu ČR 2022
    Volby do zastupitelstev obcí 2022
    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021
    Volby do zastupitelstev krajů 2.10.2020 - 3.10.2020
    Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019
    Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
    Volba prezidenta ČR 2018
    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
    Volby do zastupitelstev krajů 7. a 8. října 2016
    Volby do Senátu Parlamentu ČR 7. a 8. října 2016
  Veřejné zakázky
   Seznam zahájených zadávacích postupů (NEN)
   Seznam uzavřených zadávacích postupů (NEN)
   Město Kuřim v Národním elektronickém nástroji (NEN)
   Veřejné zakázky do 27.11.18
   Veřejné zakázky - Obec Chudčice
   Veřejné zakázky - Město Veverská Bítýška
   Veřejné zakázky - Obec Rozdrojovice
   Veřejné zakázky - Obec Jinačovice
  Struktura MěÚ
   Odbor dopravy
   Odbor správní a vnitřních věcí
   Odbor stavební a životního prostředí
   Odbor sociálních věcí a prevence
   Odbor obecní živnostenský úřad
   Odbor majetkoprávní
   Odbor finanční
   Odbor kancelář úřadu
   Odbor investiční
   Organizační řád
  Územní působnost ORP Kuřim
   Mapa obvodu
   ÚAP ORP Kuřim
   Počet obyvatel
   Čebín
   Česká
   Hvozdec
   Chudčice
   Jinačovice
   Kuřim
   Lelekovice
   Moravské Knínice
   Rozdrojovice
   Veverská Bítýška
  Městské organizace a společnosti
   Městská policie a radary
    Městská policie
    Radary
    Městský kamerový systém (MKS)
   Hasiči
   Společenské a kulturní centrum Kuřim
   Základní škola Kuřim, Tyršova
   Základní škola Kuřim, Jungmannova
   Mateřská škola Kuřim
   Centrum sociálních služeb Kuřim
   Městské technické centrum Kuřim
   Centrum technických služeb Kuřim
   Wellness Kuřim
   Sportovní zařízení města Kuřimi
  Mobilní aplikace munipolis
  Záplavová území a povodňový plán
  Povinně zveřejňované informace
  Zásady ochrany osobních údajů GDPR
  Ochrana oznamovatelů
  Zprávy o výsledcích kontrol
   Odbor obecní živnostenský úřad
   Interní audit
   Odbor stavební a životního prostředí
  Kuřimská média
   YouTube kanál města
   Archiv Kuřimský magazín
   Hlášení rozhlasu
   Archiv Zlobice
   Logo města ke stažení
  Výzvy města
  Aktuality z města
   Kuřimský svátek vína
   Uzavření polikliniky
   Dotační programy pro kulturu a sport vyhlášeny
   Den národnostních menšin 2023
   Kuřimská cyklostezka 2023
   Havárie vody na Tišnovské
   Začíná rekonstrukce kanalizace, vodovodu a dalších sítí na Podlesí
   Dopravní omezení v ulici Zámecká
   Vyhodnocení kvality vody v kapli sv. Jana Nepomuckého
   Hejtman vyhlásil pro celé území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
   Omezení úředních hodin v červenci
   Slavnostní otevření terminálu Kuřim 27. 6. 2023
   Důležité kontakty pro cizince
   Upozornění na podvodné jednání
   Radnice bude ve čtvrtek z provozních důvodů uzavřena
   Město spouští nový komunikační kanál
   Socha Osvoboditele bude restaurována
   Ministr Dvořák v Kuřimi
   Sportovec roku 2022
   Veřejné projednání projektu Park Zámecká
   Vyhlášení ankety Sportovec roku 2022
   Omezené parkování v ulici U Stadionu
   Finálový turnaj PLANEO CUPU poprvé zavítá do Kuřimi
   Ústav péče - nová sociální služba
   Parkování návštěvníků na víkendové akci Planeo Cup
   Veřejné projednání - skatepark Kuřim
   Bezručova čtvrť - zahájení prací
   Park nad Díly
   Uctění památky obětem války 5. 5. 2023
   Změna přednosti v jízdě na křižovatce Nádražní - Zahradní
   Autobusové nádraží je po rekonstrukci v provozu
   Ukliďme Kuřim
   Svoz bioodpadu začíná 5. 4. 2023
   Blokové čištění komunikací a parkovišť v dubnu
   Veřejné projednání návrhové části Generelu dopravy města Kuřim
   Anketa Sportovci města Kuřimi 2022 vyhlášena!
   Vynášení Morany
   Zdobení velikonočního stromu
   Kuřimský masopust 2023
   Omezení na přepážkách řidičských průkazů
   Městský ples
   Kuřimský masopust
   Aplikace Kuřim v mobilu
   Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
   Informace k platbě za komunální odpad
   Sběrná místa pro vánoční stromky
   Novoroční ohňostroj ve fotografiích
   Novoroční ohňostroj 1. 1. 2023
   Platby kartou omezeny
   Senior taxi pokračuje
   Podatelna bude mít 20. 12. jen do 13 hodin
   Voda v kapli sv. Jana opět vykazuje bakterie
   Mikulášský jarmark 2022
   Nová zelená úsporám Light
   Mikulášský jarmark
   Rozsvícení vánočního stromu 2022
   Svoz bioodpadu končí 30. listopadu
   Autobusová linka 152 - výlukový jízdní řád
   Rozsvícení vánočního stromu
   Legionářská se otevře ve středu 23. 11.
   Legionářská Open II.
   Sázíme budoucnost aneb nové stromy u Srpku
   Kuřimský svátek vína
   Změna v organizaci stavby a dopravy u rekonstrukce ulice Legionářské a nám. Osvobození
   Dokončení terminálu se posouvá
   Den vzniku Československa
   Město Kuřim hledá vánoční strom
   Deštník proti drahotě - vládní program pomoci
   Odbor dopravy bude 21. 10. mimo provoz
   Upozornění občanům města
   Zastupitelstvo se koná v kulturním domě
   Plavecká štafeta měst – reprezentuj své město
   Místní výstava králíků, drůbeže a holubů s regionální účastí Kuřim 2022
   Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu ČR
   Dotační programy pro kulturu a sport na rok 2023
   Představení mimoúrovňových křižovatek na silnici I/43 u Podlesí, Prefy a Lipůvky
   Řidičské průkazy budou 7. 9. mimo provoz
&n