Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MK/8211/22/OD 27.1.2022 - 28.2.2022 Čebín Zdravotní centrum MÚP R Odbor dopravy Veřejné vyhlášky
MK/8028/22/OD/MKC 27.1.2022 - 28.2.2022 Veverská Bítýška ulice Říční MÚP R Odbor dopravy Veřejné vyhlášky
27.1.2022 - 15.2.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
MK/4887/22/OSVV 27.1.2022 - 14.2.2022 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Valentýnská klobouková zábava 11. 2. 2022 Město Kuřim Oznámení
MK/7360/22/OD 25.1.2022 - 25.2.2022 Veverská Bítýška Na Babkách MÚP R Odbor dopravy Veřejné vyhlášky
18.1.2022 - 2.2.2022 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku Odbor majetkoprávní Záměr
MK/5004/22/OSŽP 18.1.2022 - 2.2.2022 Oznámení zahájení ÚŘ - SEK - optická síť Netcom Solutions Odbor stavební a životního prostředí Oznámení
18.1.2022 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.18 Odbor finanční Oznámení
MK/4870/22/OSVV 17.1.2022 - 31.1.2022 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Lidový košt pálenek Město Kuřim Oznámení
MK/134082/21/OSŽP 17.1.2022 - 1.2.2022 Územní rozhodnutí - Jezdecký klub Srpek Odbor stavební a životního prostředí Rozhodnutí
MK/4129/22/OI 14.1.2022 - 31.1.2022 „TE Nová galvanovna Kuřim“ k. ú. Kuřim, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Oznámení
13.1.2022 - 4.2.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka Odboru kanceláře úřadu Odbor kancelář úřadu Oznámení
7.1.2022 - 28.2.2022 Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2022 Odbor finanční Oznámení
MK/1362/22/OI 7.1.2022 - 23.2.2022 VV - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu Změny č.2 ÚP Rozdrojovice Odbor investiční Veřejné vyhlášky
6.1.2022 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.17 Odbor finanční Oznámení
23.12.2021 - 28.2.2023 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspšvkových organizací města Kuřimi Město Kuřim -----
23.12.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.16 Odbor finanční Oznámení
22.12.2021 - 25.12.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43 ----- -----
15.12.2021 - 31.1.2022 Pravidla rozpočtového provizoria 2022 Město Kuřim Oznámení
15.12.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.15 Město Kuřim Oznámení
13.12.2021 - do odvolání Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
6.12.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.14 Město Kuřim Oznámení
30.11.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.13 Město Kuřim Oznámení
29.11.2021 - 31.1.2022 Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Město Kuřim Oznámení
8.11.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.12 Město Kuřim Oznámení
3.11.2021 - do odvolání Dotační program "ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ" pro rok 2022 Město Kuřim Oznámení
29.9.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.11 Město Kuřim Oznámení
29.9.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.10 Město Kuřim Oznámení
29.9.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.9 Město Kuřim Oznámení
MZE-49892/2021-16212 15.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
MK/79735/21/OMP 30.8.2021 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků Odbor majetkoprávní Oznámení
20.8.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.8 Odbor finanční Oznámení
19.8.2021 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád Město Kuřim Nařízení města
22.7.2021 - 31.7.2022 Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2020 Město Kuřim Oznámení
12.7.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.7 Město Kuřim Oznámení
MK/38445/21/OMP 7.7.2021 - do odvolání Pořadník č. 42 žadatelů o pronájem obecního bytu Odbor majetkoprávní Oznámení
30.6.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.6 Město Kuřim Oznámení
MK/24205/21/OMP 21.6.2021 - 21.6.2022 Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Oznámení
15.6.2021 - 22.6.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43 Odbor kancelář úřadu -----
3.6.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.5 Odbor finanční Oznámení
3.6.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.4 Odbor finanční Oznámení
13.5.2021 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád Město Kuřim Nařízení města
12.4.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.3 Město Kuřim Oznámení
12.4.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.2 Město Kuřim Oznámení
23.2.2021 - 28.2.2022 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020 Město Kuřim Oznámení
16.2.2021 - 28.2.2022 Rozpočtové opatření č.1 Odbor finanční Oznámení
16.2.2021 - 28.2.2022 Rozpočet města Kuřimi na rok 2021 Odbor finanční Oznámení
27.1.2021 - do odvolání Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
6.1.2021 - 31.1.2022 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Město Kuřim Oznámení
16.12.2020 - do odvolání Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
MK/19458/20/OMP 2.10.2020 - 29.2.2024 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Město Kuřim Oznámení
20.8.2020 - do odvolání Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020 Město Kuřim Oznámení
20.8.2020 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Město Kuřim Nařízení města
33784/2020-MZE_16212 29.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy kůrovec Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
29.5.2020 - do odvolání Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019 Odbor finanční Oznámení
6.5.2020 - do odvolání Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
17110/2020-MZE-16212 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy- kůrovec Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
2.3.2020 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Město Kuřim Nařízení města
30.1.2020 - do odvolání Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020" Město Kuřim Oznámení
2.1.2020 - do odvolání Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. Město Kuřim Oznámení
13.12.2019 - 31.12.2100 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim Město Kuřim Oznámení
13.12.2019 - do odvolání Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
13.12.2019 - do odvolání Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
11.12.2019 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1 Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
11.9.2019 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla Město Kuřim Nařízení města
4.9.2019 - 1.1.2023 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
8.7.2019 - do odvolání Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Oznámení
MK/9780/19/OI 3.6.2019 - 31.1.6296 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr Krajský úřad Jihomoravského kraje Oznámení
4.4.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
19.2.2019 - 28.2.2024 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023 Odbor finanční Oznámení
19.2.2019 - do odvolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky ----- Oznámení
3.1.2019 - do odvolání Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Oznámení
5.11.2018 - do odvolání OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu ----- -----
MK/140501/18/OSŽP 15.8.2018 - do odvolání Zákaz odběru povrchových vod Odbor stavební a životního prostředí Veřejné vyhlášky
2.7.2018 - do odvolání Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Oznámení
MK/9138/18/OSŽP 24.5.2018 - do odvolání Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec Odbor stavební a životního prostředí Oznámení
23.5.2017 - do odvolání Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů Mikroregion Kuřimka Oznámení
MK/2453/16/OMP 10.2.2016 - do odvolání Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM Odbor majetkoprávní Oznámení
30.12.2014 - do odvolání OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
12.12.2014 - do odvolání Přehled kuřimských médií k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě Město Kuřim Oznámení
2.9.2014 - do odvolání OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
16.6.2014 - do odvolání Návštěvní řád městských hřišť provozovatele město Kuřim Město Kuřim Oznámení
4.3.2013 - do odvolání Projekt Euroklíč ----- Oznámení
19.3.2010 - do odvolání OZV č. 2/2010 o požárním řádu města Kuřimi Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
1.1.2010 - do odvolání OZV č. 4/2009 o dani z nemovitostí v katastrálním území Kuřim Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
15.2.2006 - do odvolání OZV č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
30.9.2009 0:08:40 - aktualizováno 27.1.2022 8:29:27 | přečteno 1170490x | ernest

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load