Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MK/46496/22/OSŽP 20.5.2022 - 5.6.2022 Oznámení pokračování řízení o DPS - Čebín - optické vedení Odbor stavební a životního prostředí Oznámení
13.5.2022 - 30.5.2022 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku Odbor majetkoprávní Záměr
MK/43763/22/OMP 12.5.2022 - 27.5.2022 Záměr - výpůjčka bytů Odbor majetkoprávní Záměr
MK/42709/22/OSVV 10.5.2022 - 24.5.2022 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Wild festival Kuřim 21. 5. 2022 Město Kuřim Oznámení
9.5.2022 - 28.2.2023 Rozpočtové opatření č. 4 Město Kuřim Oznámení
9.5.2022 - 28.2.2023 Rozpočtové opatření č. 3 Město Kuřim Oznámení
MK/40477/22/OD/MKC 4.5.2022 - 6.6.2022 Lelekovice Poňava Paseky Záhumení MÚP R Odbor dopravy Veřejné vyhlášky
MK/40311/22/OD/MKC 4.5.2022 - 6.6.2022 Jinačovice Mniší potok MÚP R Odbor dopravy Veřejné vyhlášky
MK/40305/22/OD/MKC 4.5.2022 - 6.6.2022 ČEBÍN DRÁSOV CYKLOSTEZKA MÚP R Odbor dopravy Veřejné vyhlášky
28.4.2022 - 28.4.2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné rok 2021 Město Kuřim Oznámení
26.4.2022 - 27.5.2022 VV zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Veřejné vyhlášky
MK/35815/22/OD/MKC 21.4.2022 - 23.5.2022 Jinačovice Mniší potok MÚP ZŘ Odbor dopravy Veřejné vyhlášky
MK/35285/22/OI 21.4.2022 - 24.5.2022 VV-Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lelekovice v uplynulém období Odbor investiční Veřejné vyhlášky
MK/30987/22/OF 12.4.2022 - 1.1.2023 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události Odbor finanční Rozhodnutí
7.4.2022 - 28.2.2023 Rozpočtové opatření č.2 Město Kuřim Oznámení
MK/28729/22/OMP 1.4.2022 - do odvolání Pořadník č. 43 žadatelů o pronájem obecního bytu Odbor majetkoprávní Oznámení
31.3.2022 - 30.5.2022 Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů DSO Mikroregion Kuřimka Mikroregion Kuřimka Oznámení
23.3.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, kterým se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kuřim Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
MK/22918/22/OMP 16.3.2022 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků Odbor majetkoprávní Oznámení
MK/20425/22/OF 9.3.2022 - 1.1.2023 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události Odbor finanční Rozhodnutí
18.2.2022 - 28.2.2023 Rozpočtové opatření č.1 Město Kuřim Oznámení
18.2.2022 - 28.2.2023 Rozpočet města Kuřimi na rok 2022 Město Kuřim Oznámení
27.1.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
23.12.2021 - 28.2.2023 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspšvkových organizací města Kuřimi Město Kuřim -----
22.12.2021 - 25.12.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43 ----- -----
13.12.2021 - do odvolání Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
3.11.2021 - do odvolání Dotační program "ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ" pro rok 2022 Město Kuřim Oznámení
MZE-49892/2021-16212 15.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
19.8.2021 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád Město Kuřim Nařízení města
22.7.2021 - 31.7.2022 Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2020 Město Kuřim Oznámení
MK/24205/21/OMP 21.6.2021 - 21.6.2022 Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Oznámení
15.6.2021 - 22.6.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43 Odbor kancelář úřadu -----
27.1.2021 - do odvolání Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
16.12.2020 - do odvolání Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
MK/19458/20/OMP 2.10.2020 - 29.2.2024 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Město Kuřim Oznámení
20.8.2020 - do odvolání Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020 Město Kuřim Oznámení
20.8.2020 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Město Kuřim Nařízení města
33784/2020-MZE_16212 29.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy kůrovec Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
29.5.2020 - do odvolání Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019 Odbor finanční Oznámení
6.5.2020 - do odvolání Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
17110/2020-MZE-16212 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy- kůrovec Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
2.3.2020 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Město Kuřim Nařízení města
30.1.2020 - do odvolání Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020" Město Kuřim Oznámení
2.1.2020 - do odvolání Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. Město Kuřim Oznámení
13.12.2019 - 31.12.2100 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim Město Kuřim Oznámení
13.12.2019 - do odvolání Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
13.12.2019 - do odvolání Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
11.12.2019 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1 Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
11.9.2019 - do odvolání Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla Město Kuřim Nařízení města
4.9.2019 - 1.1.2023 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
8.7.2019 - do odvolání Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Oznámení
MK/9780/19/OI 3.6.2019 - 31.1.6296 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr Krajský úřad Jihomoravského kraje Oznámení
4.4.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec Ministerstvo zemědělství Veřejné vyhlášky
19.2.2019 - 28.2.2024 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023 Odbor finanční Oznámení
19.2.2019 - do odvolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky ----- Oznámení
3.1.2019 - do odvolání Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Oznámení
5.11.2018 - do odvolání OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu ----- -----
MK/140501/18/OSŽP 15.8.2018 - do odvolání Zákaz odběru povrchových vod Odbor stavební a životního prostředí Veřejné vyhlášky
2.7.2018 - do odvolání Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Oznámení
MK/9138/18/OSŽP 24.5.2018 - do odvolání Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec Odbor stavební a životního prostředí Oznámení
23.5.2017 - do odvolání Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů Mikroregion Kuřimka Oznámení
MK/2453/16/OMP 10.2.2016 - do odvolání Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM Odbor majetkoprávní Oznámení
30.12.2014 - do odvolání OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
12.12.2014 - do odvolání Přehled kuřimských médií k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě Město Kuřim Oznámení
2.9.2014 - do odvolání OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
16.6.2014 - do odvolání Návštěvní řád městských hřišť provozovatele město Kuřim Město Kuřim Oznámení
4.3.2013 - do odvolání Projekt Euroklíč ----- Oznámení
19.3.2010 - do odvolání OZV č. 2/2010 o požárním řádu města Kuřimi Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
1.1.2010 - do odvolání OZV č. 4/2009 o dani z nemovitostí v katastrálním území Kuřim Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
15.2.2006 - do odvolání OZV č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi Město Kuřim Obecně závazné vyhlášky města
30.9.2009 0:08:40 - aktualizováno 27.1.2022 8:29:27 | přečteno 1227901x | ernest

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load