Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství.

Podmínky a postup řešení:

 • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela,

 • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení ve lhůtě šest měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství lze podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:
•  v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,
•  u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:
•  matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,
•  Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.
Osoby, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích matričního obvodu Kuřim mohou podat žádost o povolení změny jména nebo příjmení na Městském úřadu Kuřim, Jungmannova 968, 1. poschodí, vedoucí OSVV, matrika dv.č. 205. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Mgr. Lenka Krejčová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 205

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat svoji totožnost,

 • oddací list,

 • doklad o rozvodu manželství s doložkou právní moci.

Formuláře:

 • Formuláře nejsou stanoveny

Správní a jiné poplatky:

Poplatky se neplatí.

Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení (viz kapitola "Změna jména a příjmení"). Správní poplatek
je v tomto případě 100 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Změnu příjmení je třeba oznámit do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Lenka Krejčová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.3.2019

Datum poslední aktualizace: 5.10.2022

load