Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Žádost o první řidičský průkaz

- žádost může podat pouze osoba, které bude řidičské oprávnění uděleno
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

a) žadatel starší 18-ti let dokládá:
- platný doklad totožnosti
- veškeré podklady z autoškoly, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- čestné prohlášení žadatele o udělení řidičského oprávnění (vypíše až na přepážce)
- cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště

b) žadatel mladší 18-ti let dokládá:
- platný doklad totožnosti
- veškeré podklady z autoškoly, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- čestné prohlášení žadatele o udělení řidičského oprávnění (vypíše až na přepážce)
- musí mít s sebou zákonného zástupce
- cizinci, kteří nemají v ČR trvalé bydliště, dokládají obvyklé bydliště

- správní poplatek za vydání nového ŘP je 200 Kč, rychlejší varianta není možná
- standartní doba výroby ŘP činní maximálně 20 dnů

Žádost o rozšíření řidičského oprávnění

- žádost může podat pouze osoba, které bude řidičské oprávnění uděleno
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

a) žadatel starší 18-ti let dokládá:
- platný doklad totožnosti
- veškeré podklady z autoškoly, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- čestné prohlášení žadatele o udělení řidičského oprávnění (vypíše až na přepážce)
- cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště

b) žadatel mladší 18-ti let dokládá:
- platný doklad totožnosti
- veškeré podklady z autoškoly, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště
- musí mít s sebou zákonného zástupce

- správní poplatek za vydání nového ŘP ve standartní lhůtě výroby činí 200 Kč
- standartní lhůta výroby ŘP činí maximálně 20 dnů
- správní poplatek za vydání nového ŘP ve zrychlené lhůtě výroby činí 700 Kč
- zrychlená lhůta výroby znamená do 5-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti (př. podání žádosti o nový ŘP v pondělí znamená, že nový ŘP bude připraven k vydání následující týden v pondělí)

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

- žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu podává žadatel osobně
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

- žadatel dokládá:
1) platný doklad totožnosti
2) stávající řidičský průkaz
3) vypsanou žádost o vydání MŘP
4) jednu aktuální fotografii a o rozměru 3, 5 x 4,5 cm, která odpovídá vyhlášce č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění

- správní poplatek za vydání MŘP činí 50 Kč
- MŘP je vyřízen na počkání

Žádost o vydání nového ŘP po uplynutí doby platnosti (beze změn zdravotní způsobilosti a jiných změn)

- žádost může podat pouze žadatel osobně
- žádost lze podat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci ČR

- žadatel dokládá:
a) platný doklad totožnosti
b) současný řidičský průkaz
c) cizinci, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, dokládají obvyklé bydliště

- žádost lze podat nejdříve 3 měsíce před uplynutím jeho platnosti
- výměna je prováděna zdarma
- standartní lhůta výroby ŘP činí maximálně 20 dnů
- správní poplatek za vydání nového ŘP ve zrychlené lhůtě vydání činí 700 Kč
- zrychlená lhůta vydání znamená do 5-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti (př. podání žádosti o nový ŘP v pondělí znamená, že nový ŘP bude připraven k vydání následující týden v pondělí)

Žádost o zápis změn v řidičském průkazu

- žádost může podat pouze osoba, u které ke změně došlo
- změna trvalého pobytu se již na ŘP provádět nemusí
- v případě změny zdravotní způsobilosti osoby (např. brýle,…) je třeba žádat o nový ŘP na místně příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, tedy dle místa trvalého pobytu osoby!!! a v tomto případě osoba předkládá lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vystavený praktickým lékařem
- správní poplatek za vydání nového ŘP ve standartní lhůtě výroby činí 200 Kč
- standartní lhůta výroby ŘP činí maximálně 20 dnů
- správní poplatek za vydání nového ŘP ve zrychlené lhůtě výroby činí 700 Kč
- zrychlená lhůta výroby znamená do 5-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti (př. podání žádosti o nový ŘP v pondělí znamená, že nový ŘP bude připraven k vydání následující týden v pondělí)
load