Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Náhradní rodinná péče

Občané žádají o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče, poručenství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Občan České republiky, způsobilí k právním úkonům, který má na jejím území trvalý pobyt.
 • Cizinec, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů.

Podmínky a postup řešení:

Občanská bezúhonnost, řádný život, dobrý zdravotní stav, dobré sociální podmínky a předpoklad zvládnout výchovu přijatého dítěte. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče nebo poručenství na předepsaném formuláři (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu, příp. elektronicky). 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 66434 Kuřim, vedoucí OSVP, Bc. Taťána Sojková, tel. č. 541 422 376.
  • Bc. Taťána Sojková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 214
 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor sociálních věcí, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 66434 Kuřim, referent SPOD 1, Mgr. Monika Vašková, tel. č. 541 422 379.
  • Mgr. Monika Vašková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 1. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 117

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na první jednání musí mít žadatel občanský průkaz, ostatní doklady se předkládají na předepsaných formulářích v průběhu řízení. 

Formuláře:

 • Chcete-li si zažádat o svěření dítěte do osvojení, pěstounské péče nebo poručenství, obraťte se na Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim. Vyzvedněte si zde žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny a budou vám poskytnuty k doplnění další povinné formuláře.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Lhůty pro vyřízení:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  neuvádí žádné lhůty. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • U pěstounské péče jsou účastníci též pokrevní rodiče dítěte, dále příslušníci rodiny pěstounů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Účastnit se v průběhu řízení na přípravě žadatelů k přijetí dítěte do rodiny. 

Opravné prostředky:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Taťána Sojková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.10.2022

Datum poslední aktualizace: 22.2.2023

load