Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nemohu se jako obviněný zúčastnit ústního jednání. Co mám dělat?

Omluvte se písemně a s dostatečným předstihem. Důvod omluvy správnímu orgánu doložte. Důležitým důvodem je zejména zdravotní stav. Důležitým důvodem nejsou pracovní povinnosti, účast na ústním jednání je překážkou v práci! V případě nejasností kontaktujte s předstihem správní orgán, který věc projednává. Pokud je obviněný z přestupku předvolán k ústnímu jednání a v účasti na tomto ústním jednání mu brání závažné důvody, musí zaslat správnímu orgánu svou omluvu. Tato omluva musí být řádná a včasná, respektive musí obsahovat důležitý důvod, jinak proběhne ústní jednání bez přítomnosti obviněného (v případě, že je účast obviněného nutná, mu pak může být uložena dle správního řádu pořádková pokuta až do výše 50.000,- Kč, případně může být předveden Policií ČR). Pod pojmem včasná omluva se rozumí, že obviněný uvědomí správní orgán o jeho důvodu, pro který se nemůže dostavit k ústnímu jednání, a to s dostatečným předstihem (zpravidla, když se o důvodu dozví), aby správní orgán mohl případně ústní jednání přeložit. Omluvy zasílané na poslední chvíli nejsou posuzovány jako včasné, zvláště pak v případech, kdy obviněný o tomto důvodu věděl s větším časovým předstihem.
Pod pojmem řádná omluva se rozumí, že obviněný v omluvě uvede důležitý důvod, pro který se nemůže dostavit k ústnímu jednání a tento zároveň doloží (aby si tento mohl správní orgán ověřit). Důležitým důvodem je zejména zdravotní stav, který obviněnému brání účastnit se ústnímu jednání (nelze považovat takové zdravotní potíže, u kterých jsou povoleny vycházky, tedy umožňují osobě volný pohyb, nebo objednání se na jednorázovou prohlídku u lékaře na den konání ústního jednání poté, co byl obviněný předvolán k ústnímu jednání). Zdravotní stav je nutné doložit neschopenkou, případně jinou lékařskou zprávou. Důležitým důvodem nejsou pracovní povinnosti obviněného.
V posledně zmiňovaném případě, ale i v dalších, kdy si obviněný není jistý, zda bude omluva posouzena jako řádná, je nejlépe kontaktovat pracovníka úřadu na telefonním čísle uvedeném v předvolánce. Pokud je to možné (ústní jednání není vázáno na další předvolané osoby) má správní orgán vždy snahu vyjít obviněnému vstříc a po domluvě lze ústní jednání přesunout.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Oddělení přestupků

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Marian Folvarčík

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.11.2017

Datum poslední aktualizace: 30.9.2022

load