Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Návrh na změnu dopravního značení

Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.Návrh na změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány. Žádost je také nutné podat v případě, že při provádění stavebních či jiných pracích na komunikacích může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, nebo jeho omezení. V tomto případě se jedná o přechodnou úpravu dopravního značení.
Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu provedená např. dopravními značkami.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.
O stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu žádá ten, v jehož zájmu má být toto stanovení provedeno.Žádost je nutné podávat minimálně 30 dnů před vlastním zahájením prací, kterých se úorava provozu dotýká.

Stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích nepodléhá správnímu poplatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby).
Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.

Podmínky a postup řešení:

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. Místní úprava provozu je úprava provozu provedená například dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou žádost o stanovení místní nebi přechodné úpravy provozu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor dopravy - Silniční správní úřad
  • Ing. Miloslav Kučka, MBA
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 103

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: návrh na změnu dopravního značení, dokumentaci, případně situaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30, v odůvodněných případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Správce komunikace Policie ČR případné dotčené organizace,

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  Vyhláška MD č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Opravné prostředky:

Proti stanovení nejsou opravné prostředky přípustné.

Nejčastější dotazy:

 • Je možné podat návrh na umístění Zákazu parkování před vlastní garáží?
  Dopravní značku "Zákaz parkování" současné právní předpisy neznají. Pokud bychom si pod tímto pojmem představovali dopravní značku č. B 29 "Zákaz stání", pak by její umístění před vlastní garáž nedávalo smysl, protože tento zákaz je již dán obecnou právní úpravou.

Další informace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 21.2.2011

Datum poslední aktualizace: 22.11.2022

load