Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem nebytových prostor

NEBYTOVÝ PROSTOR je prostor, který byl kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu takto schválen.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v ČR

Podmínky a postup řešení:

písemná nabídka zájemce doručená v době po zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce se všemi náležitostmi a přílohami uvedenými v záměru pronájmu

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

zaslání žádosti, ve které budou uvedeny všechny údaje a přílohy, které musí žádost obsahovat, jak je uvedeno v záměru pronájmu. Následně vybraný zájemce obdrží vyrozumění

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

    • Alena Janoušková
      budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 412

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti je nutno doložit: - kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíců - cizinci doklad o trvalém pobytu na území ČR

Formuláře:

  • není vydán

Správní a jiné poplatky:

bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

cca 60 dnů po zveřejnění záměru

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Při změně užívání nebytového prostoru „rekolaudace“
    - odbor stavební a vodoprávní MěÚ Kuřim

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě schválení podnikatelského záměru uzavření nájemní smlouvy

Za správnost návodu odpovídá - obecně: referent - byty, nebytové prostory

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jana Viktorinová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 14.3.2017

Datum poslední aktualizace: 30.9.2022

load